Meny
Bli medlem

Nye fylkesekretærer i Oppland og Hedmark

Sist endret: 27.09.2020
Nils Michael Nilsson Ramsøy er tilsatt som fylkessekretær i Oppland Sp og Ole Mathias Rønaasen er tilsatt som fylkessekretær i Hedmark Sp. Begge starter i stillingene senest i august.

Om personene:

 

Nils Michael Nilsson Ramsøy – 24 år – fra Steinkjer:

 • Tilsatt som fylkessekretær i Oppland Senterparti.  Tiltrer i løpet av sommeren.
 • Nils har studert PR - og kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI.
 • Han har vært politisk nestleder og fung. fylkesleder i Nord-Trøndelag Senterungdom 2007-2009.
 • Sentralstyremedlem og nestleder i Senterungdommen 2010-2013.
 • Styremedlem i Nordiska Centerungdomens Förbund og for tiden styremedlem i Ungdommens nordiske råd.
 • Nils har vært ungdomssekretær i Nord-Trøndelag Senterungdom og valgkampmedarbeider i Nord-Trøndelag Senterparti.

 

Ole Mathias Rønaasen – 22 år – fra Kirkenær:

 • Tilsatt som fylkessekretær i Hedmark Senterparti.  Tiltrer i løpet av august.
 • Ole Mathias har studert på skogbrukslinja på Evenstad, Høgskolen i Hedmark.
 • Mye av fritiden har gått med til organisasjonsarbeid både i Senterpartiet og partipolitiske uavhengige ungdomsorganisasjoner.
 • Ole Mathias er styremedlem i Hedmark Nei til EU, styremedlem i Grue Senterparti, nestleder i Hedmark Senterungdom.
 • Han er bygdepolitiske nestleder i Hedmark Bygdeungdomslag og var selv med på å starte opp bygdeungdomslaget i Grue for noen år siden.

 

Om stillingene:

Fylkessekretæren i Hedmark har det overordnede organisatoriske ansvaret og ledelsen av den daglige driften av fylkeskontoret på Honne.

Fylkessekretæren i Oppland skal, i samråd med fylkessekretæren i Hedmark, utarbeide og følge opp kommunikasjonsplaner, være nettredaktør for nettsider og sosiale medier, samt lage reportasjer, betjene media, og være pressekontakt. Vedkommende skal også være en pådriver for utadrettet virksomhet i lokallagene i begge fylker og bistå lokallagene i dette arbeidet.