Meny
Bli medlem

Nye medlemssystemer

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet setter 2. desember i drift nye medlemssystemer. I tillegg til nytt medlemsregister for hele organisasjonen, får vi også en nyskapning ? Innsiden ? som blir et sted for diskusjon, fillagring og -deling, samt arrangementer.

Min Side

MinSide er en del av Senterpartiets nye medlemssystem, og vil overta for den gamle RMS-løsningen. Systemet er 100% web-basert, og har brukervennlighet som fokus.
Alle medlemmer i Senterpartiet vil kunne logge seg inn på MinSide; ikke bare de som har spesiell tilgang.                                                                                        

Alle medlemmer vil kunne logge på og både se og redigere «min profil», betale kontingent og melde seg på arrangementer. Lokallagsleder, kasserer og eventuelt dataansvarlig i lokallaget vil i tillegg kunne se menypunktet «Min Forening», som inneholder medlemslister, restanselister, sende SMS, hente ut e-postadresser og så videre.

MinSide er et svært enkelt verktøy å bruke, og det finnes en veiledning som vil vise deg hvor du finner det du trenger for å bruke systemet på en enkel måte.

 

Kommuniser på Innsiden

Innsiden er Senterpartiets nye medlemsportal, og er et nyttig verktøy for alle medlemmene våre. På Innsiden vil man blant annet kunne være med i grupper basert på hvor en bor og basert på hvilke interesser en har; diskutere med andre medlemmer i lokallaget; delta på avstemminger om lokale saker; dele filer og møtelister til diverse samlinger; melde seg på lokale arrangementer/møter; få nyttige tips og tilbakemeldinger fra andre; diskutere politiske saker og interesser med andre som har samme interessefelt – og mye mer.

Noen vil kanskje legge merke til at Innsiden har en del likhetstrekk med hvordan Facebook er lagt opp i dag, også med tanke på grupper og arrangementer. Men en stor og viktig forskjell er at alt som deles og legges ut på Facebook også eies av Facebook. På Innsiden vil all aktivitet og innhold eies av oss - Senterpartiet! Det er også slik at det er kun medlemmer av Senterpartiet som kan logge seg inn på Innsiden, da det er knyttet tett opp mot medlemssystemet vårt. Dette vil skape en trygghet som en ikke vil klare å oppnå på andre plattformer.

Innsiden er en medlemsportal hvor alt innholdet vil skapes og defineres av medlemmene selv, og er et sted hvor alle medlemmer kan samles innenfor trygge rammer.

 

Brukerveiledninger og kurs

Senterpartiets Studieforbund har utarbeidet veiledninger til Min Side og Innsiden, som blir en del av Det Grønne Hjulet. Fylkessekretærene har ansvar for å kurse sine lokallag i de nye systemene. Ta kontakt med fylkeskontoret om du ønsker mer informasjon!

 

Vi gleder oss til en ny digital hverdag og å bruk de nye verktøyene for å kommunisere i organisasjonen!