Meny

Nye striper på kartet

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Tvangsekteskap fører sjelden noe godt med seg. Bruk derfor stemmeretten 9. september for å sikre frivillige kommunesammenslåinger! Det er oppfordringen fra varaordfører i Gjøvik, Torvild Sveen (Sp).

Nok en gang har en forsker eller to tegnet et nytt kart med færre striper på. Nok en gang mener politikere i de fleste partier at kommuner skal slås sammen med tvang. For da får vi det så mye bedre!

Kommunesammenslåing er ikke noe trylleformular for bedre styring og bedre tjenester. Vil innbyggerne på Trevatn oppleve kommunetjenestene som bedre fordi de får en rådmann som sitter på Gjøvik? Vil elever i Totenvika få en bedre skole fordi om vi skulle slå sammen Totenkommunene og Gjøvik? Blir det lettere å få tak i kvalifiserte sjukepleiere til helsetjenestene fordi vi øker arealet på kommunene våre? Neppe. 

Nei, kommunesammenslåing vil føre til ytterligere sentralisering av makt, der den samles på noen få hender - og stadig mer ansvar og styring vil bli delegert og dermed pulverisert.

Fra 2005 til 2012 har vi i Gjøvik økt antall årsverk fra 1759 til 2081, det vil si 322 årsverk. Det skjer takket være en regjering med et sterkt Senterparti i Kommunal- og regionaldepartementet som sammen med regjeringspartnerne ønsker å utvikle den lokale velferden. Vi har fått flere ansatte i barnehagene, i grunnskolen og i helse- og omsorgssektoren - men færre i administrasjonen.
I Gjøvik har vi 45 kommunestyrerepresentanter som hver for seg og i fellesskap er lytteposter i lokalsamfunnet de bor i. Denne nærheten er utvilsomt et gode når vi skal ta politiske beslutninger.

Dessuten; det er et tankekors at når vi de siste par årene i Gjøvikregionen har sett på muligheter for mer interkommunalt samarbeid om tjenestene, så har det stort sett strandet. Hvorfor? Jo, fordi en ser at tjenestene ikke nødvendigvis blir så mye bedre, eller at det gir så store besparelser i det hele tatt.

Jeg er glad for å tilhøre et parti som mener kommunesammenslåing skal skje på frivillig basis. Det er også slik at i seks av de siste sju kommunesammenslåingene som har skjedd her til lands, har skjedd med Senterpartiet i spissen - fordi innbyggerne fant ut at det var hensiktsmessig. Slik bør det være også i fortsettelsen.
Jeg registrerer at mange partier stort sett vil bruke pisk og tvang for å få til strukturendringer i kommunesektoren. Tvangsekteskap fører sjelden noe godt med seg. Bruk derfor stemmeretten 9. september for å sikre frivillige kommunesammenslåinger!

Torvild Sveen, varaordfører i Gjøvik (Senterpartiet)

Dette innlegget sto på trykk i Oppland Arbeiderblad 29. august