Meny
Bli medlem

Nye trikkeskinner i Oslo, eller ferge i Troms ?

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
672 millioner kroner mere til Oslo og 404 millioner kroner mindre til de Nordnorske fylkeskommunene årlig for å drive båt, ferge, buss og bane når full effekt i 2019.

 Det er resultatet av at Regjering og Stortingsflertall i 2014 endret inntektssystemet for fylkeskommunene i Norge, og at regjeringen i år ikke foreslår noe for å rette opp den dramatiske konsekvensen dette har for Nord-Norge og andre distriktsfylker. For Troms betyr det en reduksjon på 93 mill kroner mindre til båt og ferge i året. I år bruker Troms Fylkeskommune ca 300 mill kroner i året til båt og fergedrift. Konsekvensen er at Oslo får mer til å drive buss og bane, mens Nordland, Troms og Finnmark får mindre til å drive båt, ferge og buss. En politikk for ytterligere sentralisering som ikke kan aksepteres.

Jeg registrerer at Nordnorske representanter for regjeringen forsvarer dette. Statssekretærene Jardar Jensen (H) fra Evenes og Per Willy Amundsen (Frp) fra Harstad mener at dette var nødvendig da det trengs mer til kollektiv i Oslo. Ja gjerne flere trikkeskinner i Oslo, men mener man virkelig at vi har for mye ferge og hurtigbåt i landsdelen, at tilbudet er for godt, at næringsliv og innbyggere skal klare seg med et dårligere, eller sågar uten et tilbud, for at Oslo skal få seg noen nye trikkeskinner. Ja ja, det tok ikke lang tid å venne seg til sentraliseringsperspektivet fra Oslomakta.

Statssekretær Per Willy Amundsen (Frp) klarte til og med 19 mai på KS-Troms sitt møte i Tromsø, å få seg til å si at hvis det ble redusert tilbud i Troms, så var det fordi Fylkesråden for samferdsel i Troms ville det, han ville det i hvert fall ikke. Nei vell, skal man erstatte 404 mill kroner mindre til båt ferge i Nord Norge hilsen regjeringen, med monopolpenger med bilde av Amundsen på, og betale operatørene på ferge og båtstrekninger med ? Eller skal det kanskje gjøres ved å redusere på veivedlikeholdet på et fylkesvegnett i Troms som har et vedlikeholdsetterslep på 8 mrd kroner ? Og det for at Oslo skal ha flere trikkeskinner ! 

Hvor er det blitt av de ubegrensede mengdene med oljepenger noen før ville bruke ? Nei det er jo sant, noen der sør mener jo at vi er så få folk her nord, at vi får klare oss med mindre, vi har egentlig fått for mye til å drive båt og ferge i nord. Det er bare det at det er her verdiene finnes, skapes og eksporteres fra, og som trikkeskinnene egentlig betales med allerede. Poenget er at det trenges større samferdselsinvesteringer og bedre infrastruktur i Nord Norge og resten av distriksnorge framover, slik at nasjonen Norge fortsatt skal kunne leve av verdiene som finnes og skapes her. Det burde kanskje også nordnorske statssekretærer som representerer dagens regjering ta til seg. Dagens regjering og Stortingsflertallet har imidlertid hittil sagt, at det er viktigere med flere trikkeskinner i Oslo enn båt og ferge i Troms.

Ivar B Prestbakmo (Sp)

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms