Meny
Bli medlem

Nyfødte, barn og unge må ha et sykehustilbud i Hedmark!

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Hedmark Senterparti tar sterk avstand fra forslaget om å legge ned barneavdelingen, nyfødtintensiven (NEO) og føde/gyn i Elverum. Vi mener tilbudet representerer et grunnleggende behov for innbyggerne i Hedmark. Vi stiller oss bak kampen og engasjementet for å bevare tilbudet på Elverum, og vil jobbe politisk for at nedleggelse aldri blir en realitet.

Forslaget beskrives som en flytting til Lillehammer, men dette vil i realiteten være en fjerning av det lokale tilbudet. For mange er veien til Lillehammer så lang at det ikke kan kalles noe lokaltilbud. Dette rammer noen av de mest sårbare i samfunnet vårt, som har behov for behandling, støtte og oppfølging i nærheten av sine bosted. Vi kan ikke akseptere at Hedmark blir det eneste fylket i landet uten et tilbud til barn og unge fra 0 til 18 år. 

Dette handler ikke bare om kroner i et budsjett. Det handler om mennesker, personlig trygghet, sikkerhet og om å redde liv. Det handler om muligheten til å kunne bo og jobbe i fylket vårt med en visshet om at man har tilgang til helt grunnleggende helsetjenester i samfunnet. 

Hedmark Senterparti har programfestet at vi vil satse på Elverum som hovedsjukehus i Hedmark. Vi vil videreutvikle sykehuset og samle sentrale funksjoner der, og ha lokalsjukehus i Hamar, Kongsvinger og Tynset. 

Emilie Enger Mehl, Fylkestingsrepresentant 
Aasa Gjestvang, Fylkesleder
Olov Grøtting, Fylkesnestleder
Lars Erik Hyllvang, Fylkesnestleder