Meny

Nytt fengsel til Vestfold - hvis vi står sammen

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Vestfold Senterparti ønsker å bidra til at nytt fengsel plasseres i Vestfold. Ved siden av økt bosetting og skatteinntekter til vertskommunen vil en etablering gi over 200 arbeidsplasser, og ha store ringvirkninger for det omkringliggende næringsliv.

En etablering i fylket vil få betydning for flere kommuner. I 2003 fikk vi et statlig vedtak som sa at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) hovedkontor skulle flyttes ut av Oslo og til Tønsberg. Dette var en frukt av et solid samarbeid mellom Vestfoldkommunene som vi i Vestfold Sp vil jobbe for å få til denne gangen også.

Årsmøtet i Vestfold Senterparti ønsker nytt fengsel plassert i Vestfold, og vil anmode kommunene om å fremme sine alternativer, uten dermed å kritisere gode alternativer i andre kommuner.

Hvis Vestfoldsamfunnet står sammen er muligheten for etablering av fengsel i Vestfold størst.