Meny

Nytt frislipp av privatskoler må hindres.

Sist endret: 16.03.2017
Senterpartiet er skremt av Høyres programformulering om å gjeninnføre loven om frittstående skoler. Vi viser til at gjeldende privatskolelov som de rød-grønne partiene fikk vedtatt sammen med KrF i 2007, har bred støtte i fagmiljøene og sikrer verdimessig og faglig mangfold i skolen gjennom å åpne for friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn.

Erfaringene fra Sverige skremmer.  Det vises til skolenedleggelser tett opp under skolestart som følge av konkurs, avsløringer av manipulering av resultater og utviklingen av en todelt skole hvor foreldrenes lommebok bestemmer barnas skolevalg.

 

 Her i landet fikk vi heldigvis ikke svenske tilstander fordi vi stoppet frislippet av privatskoler da vi overtok regjeringsmakten i 2005.  Men også i Norge har vi hatt opphør som følge av konkurser og vi har sett hvordan privatskolenes løfter om gode karakterer blir avslørt når offentlig sensur av eksamensoppgaver viser vesentlig dårligere resultater enn standpunktkarakterene fra skolene.  Foreldre og elever blir lurt.

 

I Senterpartiet er vi glade for at vi fikk regjeringspartnerne våre med seg på en privatskolelov som ikke stenger ute friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn.  Også Kristelig Folkeparti stilte seg bak den nye privatskoleloven.  Vi registrerer med interesse den tilsynelatende uenigheten mellom Høyres tidligere undervisningsminister Kristin Clemet og partiets nestleder Bent Høie om hva som var og skal være grunnlaget for politikken fra en Høyreledet regjering, men  Høyres program sier at det skal gjeninnføres en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Dette ser ut til å være et ønske om å gjeninnføre den privatskoleloven som ga etableringen av en rekke ikke levedyktige privatskoler under Høyres ledelse av Utdannings- og forskningsdepartementet.

 

 

Thor Jørgen Tjørhom

1 kandidat Vest Agder Senterparti