Meny

Nytt mannskap på plass

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Halvparten av Senterpartiets lokallag i Oppland har fått nye lokallagsledere.

Alle Senterpartiets 26 lokallag i Oppland har nå avhold sine årsmøter og valgt nye styrer. Halvparten av lagene har fått nye ledere. 

Kjønnsbalansen blant lokallagslederne er nå så god som den kan bli. 13 menn og 13 kvinner skal lede hvert sitt lokallag i året som kommer. I Sør- og Midt-Gudbrandsdalen er det nå full kvinnedominans.

Senterungdommen setter også sitt preg på lokallagsstyrene. Organisatorisk nestleder i Oppland Senterungdom, Tor Andreas Walhovd, er ny lokallagsleder i Nordre Land, mens Torstein Lerhol, som også sitter i styret i Oppland Senterungdom,  er ny lokallagsleder i Vang. 

29. - 30. november samles de aller fleste lokallagslederne, både nye og gjenvalgte, på Honne.