Meny
Bli medlem

Nytt sentralstyre i Senterpartiet

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Senterpartiets valgkomite ved leder Terje Riis-Johansen har lagt fram innstilling til ny ledelse og nytt sentralstyre i Senterpartiet. Mange gleder seg til å stemme på Trygve Magnus Slagsvold Vedum som er enstemmig innstilt til ledervervet.

Han vil kunne bli vår yngste leder, med solid politisk erfaring, og med stor evne til å spre entusiasme, sier fylkesleder Kathrine Kleveland.

Valgkomiteen kommer med en delt innstilling på 1. og 2. nestleder, det gjenspeiler debatten i partiet. Valgkomiteens innstilling gir grunnlag for en god prosess og en god landsmøtedebatt på Lillestrøm 7. april.
Det er positivt at vi har flere kvalifiserte kandidater å velge mellom i Senterpartiet. Når landsmøtet konkluderer må og vil vi stille opp for resultatet med felles fokus på politiske løsninger.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på ett sentralstyre A om Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim blir valgt som 1. nestleder, og ett litt annet sentralstyre B om Ola Borten Moe blir valgt som 1. nestleder.

Det er flere år siden Vestfold har hatt noen inne i sentralstyret. Nå er jeg foreslått inn i sentralstyret med henholdsvis fast plass eller 3. vararepresentant avhengig av hvilken nestleder som blir valgt.

Jeg har sagt ja til å stille fordi jeg har lyst til å bruke evner, tid og engasjement til å være med å løfte Senterpartiets politikk. Blir jeg valgt ser jeg fram til å delta i sentrale diskusjoner om veivalg til beste for Senterpartiet!

Som fylkesleder ønsker jeg meg mer Senterpartifarge på politikken framover. Nå handler det om å velge en ledelse som kan gjennomføre det, så landsmøtet i april blir begynnelsen på veien mot et godt kommune- og fylkestingsvalg neste år!