Meny
Bli medlem

Obligatorisk bompengebrikke ­- tid for handling!

Sist endret: 27.09.2020
En innføring av krav til obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy, må inneholde en betalingsløsning som sikrer innkreving av bompengene, skriver Janne Sjelmo Nordås, transportpolitisk talskvinne i Sp.Av Janne Sjelmo Nordås (Sp), stortingsrepresentant og transportpolitisk talskvinne

Da Sp ledet Samferdselsdepartementet ble det gjort et stort arbeid for å legge til rette for innføring av obligatorisk bompengebrikke (Autopass/Easygo) i alle tunge kjøretøy.

Lastebilnæringen har selv etterlyst en slik ordning fordi man ønsker å sette stopp for useriøse aktører som spekulerer i det å ikke betale bomregninger - og heller ikke bøter.

Slike «snikerstrategier» fører til urettferdige konkurranseforhold og kan ikke aksepteres. I en situasjon hvor seriøse tungtransportaktører sliter tungt, er det helt avgjørende at løsningen kommer på plass kjapt.

En innføring av krav til obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy, må inneholde en betalingsløsning som sikrer innkreving av bompengene. Slike løsninger kan bygges på bruk av kredittkort, bankgaranti eller forhåndsinnbetaling til konto.

I sommer ble et utkast til forskrift om saken sendt ut at Samferdselsdepartementet, og fristen for høring var tidlig i september. Fra departementets ide er det signalisert at man ønsker å innføre obligatorisk bompengebrikke fra nyttår, «så langt dette er mulig».

Man trenger ikke en særlig velpusset krystallkule for å se at det hersker bred enighet blant berørte instanser om klokskapen i dette grepet. Til og med Frp.s statssekretær Bård Hoksrud har lovet gjennomføring så snart som mulig. Problemet er bare at dette løftet kom for ett år siden.

Fremskrittspartiet har i utallige sammenhenger markedsført seg som et parti som er i en klasse for seg når det gjelder no-nonsens gjennomføringsevne. Sånn sett arbeider nå Ketil Solvik-Olsen og hans folk på overtid. Transportnæringen er under så sterkt press at ingen ansvarlig samferdselspolitiker i Norge har én eneste dag å tape. Få obligatorisk brikke på plass – nå!