Meny
Bli medlem

Offensivt om oppdrett

Sist endret: 27.09.2020
- For Senterpartiet er det et klart mål å bidra til at verdiene i oppdrettsnæringen i større grad kommer kystsamfunnene til gode og å bidra til å videreutvikle de små og mellomstore aktørene i næringen, sier Irene Lange Nordahl.

Oppdrettselskapet Marin Harvest, dominert av skipsreder Jon Fredriksen, har de siste ukene forsøkt å få kontroll med for- og oppdrettsselskapet Cermaq, hvor staten eier 43,5 prosent av aksjene. Nærings- og handelsministeren vil i dag fremme en proposisjon for Stortinget om fullmakt til å kjøpe seg opp til inntil 65 prosent eierandel i Cermaq for å kunne sikre seg full kontroll, men også tillatelse til å selge hele statens eierpost. Målet er å ivareta statens interesser og bidra til en industriell løsning.

Senterpartiet er opptatt av at staten aktivt skal ivareta sine interesser og offensivt møte Marin Harvest.

- Når man møter en spiller som Jon Fredriksen er det viktig å vise handlekraft og ha handlingsrom til å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå, sier stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talsperson for Senterpartiet.

En sammenslåing av selskap med oppdrettskonsesjoner kan bli konsekvensen av den situasjonen som nå er oppstått. Det har derfor vært viktig for Senterpartiet at regjeringen parallelt setter i gang et arbeid for å bidra til at verdiene i oppdrettsnæringen i større grad kommer kystsamfunnene til gode og for å få frem tiltak som kan bidra til eiermessig mangfold i næringen.

- For Senterpartiet er det et klart mål å bidra til at verdiene i oppdrettsnæringen i større grad kommer kystsamfunnene til gode og å bidra til å videreutvikle de små og mellomstore aktørene i næringen, sier Irene Lange Nordahl.

For ytterligere kommentar eller spørsmål, kontakt Irene Lange Nordahl på tlf 975 79 509