Meny
Bli medlem

Ofrer KrF landbruket for regjeringskontorene?

Sist endret: 27.09.2020
I høst gikk KrFs leder Knut Arild Hareide ut og ga - det han kalte - en landbruksgaranti. Landbruk er et område KrF kommer til å være en tydelig garantist for etter valget 2013, uttalte Hareide.

Samme Knut Arild Hareide har senere bekreftet romansen med H og FrP. Har savnet etter regjeringskontorene blitt så sterkt at KrF selger sjelen sin til den delen av norsk politikk som har minst respekt for KrFs kjerneverdier?

Da Stortinget før jul debatterte forslag til statsbudsjett innenfor de næringspolitiske områdene, tok KrFs Hans Olav Syversen store ord i bruk. Han sa at KrF er partiet man bør stemme på dersom man er opptatt av å sikre norsk landbruks fremtid. For oss som har lest litt i KrFs nye samarbeidspartnere sine programforslag og alternative statsbudsjetter, blir dette en påstand det rett og slett er vanskelig å ta på alvor.

Det er mange logiske brister i KrFs politiske vurderinger som gjør det vanskelig å ta den såkalte landbruksgarantien deres alvorlig. Det skal godt gjøres å se hvordan velgerne skal kunne forholde seg til en slik garanti gitt av et parti som altså vil støtte en regjering med H/FrP – to partier som ville kutte mellom 1,5 og 5,5 mrd i støtten til landbruket i sine alternative forslag til budsjett for 2013.

For velgere som er opptatt av landbrukets fremtid, må det oppleves frustrerende å ikke vite hvor en KrF-støttet regjering vil lande i en rekke store landbrukspolitiske spørsmål. Jeg vil derfor utfordre KrFs landsmøte til å avklare hva velgerne kan vente seg av KrFs landbrukspolitikk.

  • KrF sier de vil sikre vår selvforsyningsgrad, i mens FrP vil øke importen. Hva kan velgerne vente seg?
  • KrF sier de vil ha et sterkt landbruk i hele landet, i mens FrP er tydelige på at vi ikke lenger trenger en kubonde i hver dal. Hva kan velgerne vente seg?
  • KrF sier de vil ha et sterkt jordvern for å sikre nasjonal matforsyning også i fremtiden, der Høyre vil myke opp reglene for jordvern for å tilrettelegge for bl.a. boligbygging. Hva kan velgerne vente seg?
  • KrF sier de vil ha et sterkt landbrukssamvirke, der Høyre og FrP vil svekke såvel markedsordningene som hele landbrukssamvirket. Hva kan velgerne vente seg?
  • KrF ga i høst regjeringa honnør for tollgrepet som skal sikre norske bønder reelle muligheter til å få bedre betalt for maten de produserer, mens Høyre og FrP vil gå tilbake på denne tollendringen snarest. Hva kan velgerne vente seg?

Senterpartiet synes det er overraskende at KrF later som om det i det er mulig å drive regjeringsforhandlinger som får Høyre og FrP til å snu i landbrukspolitikken, og til å velge motsatt retning av de store kuttene de har foreslått år etter år. KrF bekreftet i stortingets behandling av fjorårets jordbruksoppgjør at den rødgrønne landbrukspolitikken har gitt bøndene bedre inntektsutvikling enn andre grupper. Bondelaget uttaler at Høyre og FrPs politikk vil rasere norsk landbruk. Likevel gjør KrF det nå klart at de ønsker å samarbeide med Høyre og FrP. Hvordan kan noen tro at dette gir mer av den rødgrønne landbrukspolitikken, som KrF altså gir inntrykk av at de ønsker seg?

I forrige periode med KrF i regjering, økte inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper. Så mitt spørsmål til KrFs landsmøte er da: Hvordan kan KrF få seg til å tro at en tilnærming til H og FrPs raseringspolitikk vil tette inntektsgapet i fremtiden?

Irene Lange Nordahl, Næringspolitisk talskvinne, Sp