Meny
Bli medlem

Øk aktivitetstilbudet i eldreomsorgen!

Sist endret: 27.09.2020
I forbindelse med behandlingen av årets statsbudsjett vil Senterpartiet styrke det forebyggende folkehelsearbeidet, også for eldre. Økt aktivitet gir økt livskvalitet og reduserte kostnader til sykdomsbehandling, sier Kjersti Toppe.

Senterpartiet har lenge ment at barn og ungdom i skolen skal få en times fysisk aktivitet hver dag. Vi ønsker en tilsvarende målsetting for sykehjemmene og foreslår at det settes et mål om at eldre på sykehjem får tilbud om en times aktivitet hver dag, tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Vi prioriterer 200 millioner til en tilskuddordning for sykehjem som lager en plan for en times aktivitet hver dag. Flere fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører, musikkterapeuter og frivillige er viktig for å realisere en slik satsing. Mer aktivitet på sykehjem vil bedre mange eldres funksjonsnivå, redusere behovet for medisiner og gi positivt innhold til hverdagen på sykehjem.  
 
Med bakgrunn i forslag fra Senterpartiet har Stortinget vedtatt å fastsette en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, fra 1. januar 2020. Aktivitet på dagtid gjør hverdagen enklere for mange personer med demens og deres pårørende og sikrer muligheten til å bo hjemme lengre. Senterpartiet mener at utvidelsen av antall plasser går for sakte, det er 23.000 som har behov for plass og tenkt utbygd 1200 plasser i året. For å øke antallet etableringer foreslår vi å bruke 70 millioner til endring av finansieringsordningen slik at det statlige tilskuddet økes til 50%.
 
Vi bevilger 10 millioner til den kulturelle spaserstokken utover regjeringens forslag, fordi vi mener at det er viktig med et lavterskeltiltak som sørger for at en større andel av den eldre befolkningen får ta del i kulturopplevelser av god kvalitet.