Meny
Bli medlem

? Økt matproduksjon og økte inntekter for bøndene

Sist endret: 27.09.2020
Det er knyttet mye spenning til jordbruksforhandlingene som starter opp i morgen, fredag. Da leverer jordbruket sitt krav til departementsråden i LMD. Statens tilbud er ventet å komme tirsdag 5. mai, og forhandlingene skal være i havn 15. mai.

-    Jordbruksforhandlingene handler om hvorvidt vi skal øke matproduksjon i Norge, om vi skal ha et landbruk i hele landet og om det skal være rom for både store og små gårdsbruk i Norge. Da må inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper reduseres, sier Geir Pollestad, Senterpartiets landbrukspolitiske talsmann og leder av næringskomiteen.    
For å nå disse målene er det viktig å sørge for at bonden får bedre betalt for den innsatsen som legges ned for å sikre oss trygg og ren mat i butikkene. Slik kan vi sikre at flere vil jobbe med produksjon av mat og ikke minst at flere ungdommer vil satse på en fremtid som bonde. Senterpartiet vil stå på for at vårens oppgjør blir et best mulig oppgjør for bonden og at det ikke bidrar til økt avhengighet av import og sentralisering av norsk matproduksjon.
-    Landbruksministeren og hennes parti har i alle år foreslått milliardkutt til landbruket, men Norge trenger økt selvforsyning av mat. Derfor må årets jordbruksoppgjør ikke handle om kutt, men om å gi bonden en kraftig inntektsoppgang. Det går jeg ut fra at både landbruksministeren og hennes støttepartier tar med seg når de i dagene fremover jobber med sitt tilbud til landbruket.
Årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO kom i mål med et generelt tillegg på 1,75 kroner i timen. Også de pågående forhandlingene i staten og kommunene ligger an til å ende med moderate rammer. Dette kombinert med at den svært lave renta gir positive utslag på bøndenes inntekt, gir en historisk mulighet til å tette deler av det store lønnsgapet mellom landbruket og andre grupper i årets jordbruksoppgjør.
-    Et samla storting har slått fast målet om å øke matproduksjonen i Norge. Da må årets jordbruksoppgjør løfte bøndene nærmere andre grupper på inntektsstatistikken. Om regjeringen gjentar historien fra i fjor med å ikke bry seg om dette, så er Senterpartiet på ny innstilt på at Stortinget må ta ansvar, avslutter Pollestad.