Meny
Bli medlem

Økt skatt for pendlerne - igjen

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet ønsker å lette pendlernes kår. I stedet for å straffe de som pendler burde vi belønne de som bidrar til å redusere presset på byene.

Av: Anne Tingelstad Wøien, Stortingsrepresentant

For tredje år på rad kutter regjeringen og støttepartiene i pendlernes skattefradrag, ikke bare litt, men mye.
I dag får pendlerne fradrag for reisekostnader mellom hjem og arbeid, når disse årlig overstiger 16 000 kr. Med regjeringens forslag vil man måtte ha over 22 000 kr i årlige utgifter før man kan få fradrag. Dette er en økning på nesten 40 prosent og vil gi store økning i kostnadene til pendlerne.

Senterpartiet mener at dette er feil. Ikke minst i en tid hvor mange mister jobben og flere må finne seg nytt arbeid, og hvor dette for mange gir økte reiseavstander. Vi gjør derfor det motsatte, og øker skattefradraget. Vi øker kronegodtgjørelsen på selvangivelsen og vi foreslår å fjerne ordningen med redusert fradrag om du pendler lengre distanser. Konkret betyr dette at med vårt opplegg ville alle som har arbeidsreiser fra 15 000 til 75 000 km i året kunne trekke fra 1,60 kr per km.

Vi ønsker altså å lette pendlernes kår. I stedet for å straffe de som pendler burde vi belønne de som bidrar til å redusere presset på byene.

Men regjeringen og «støttehjulene» KrF og Venstre stopper ikke med dette. De innfører også skatt på kjøregodtgjørelse. Snakk om pendlerfiendtlig politikk. Fram til nå har km-godtgjørelsen vært skattefri, men nå skal det kreves skatt også her. Kjøregodtgjørelsen skal splittes i én del som skal beskattes, og én del som skal være skattefri. Slikt blir det mer byråkrati og papirarbeid av. Statsrådene fra partiet som skulle fjerne både skatt og bomstasjoner, øker i stedet byrden for pendlere, skattlegger kjøregodtgjørelse og går i mot Senterpartiets forslag om å halvere bomavgiftene for tungtransporten.

Fremskrittspartiet startet som «Partiet til sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep». Nå framstår de som det motsatte.