Meny
Bli medlem

Ola B Moe på framtidsbedrifter i Vestfold

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
I forbindelse med Vestfold Senterpartis valgkampåpning onsdag 19. august, besøkte nesteeder Ola Borten Moe bedriftene Revac i Re og Greve Biogass i Tønsberg. Begge bedriftene skaper verdifulle ressurser av avfall.

 

Gründerne Anders Aas og Frank Holm, på Revac kunne fortelle at nordmenn er flinkest i verden til å samle inn elektronisk avfall. 55 prosent av det som samles inn behandles på imponerende vis hos Revac i Vestfold. Etter den tragiske brannen de hadde er de nå i ferd med å bygge opp et topp moderne og svært avansert anlegg for å ta ut plast, metaller og andre verdier av kassert elektronisk avfall. 95 000 tonn kommer fra forbruker, 55 000 tonn er bedriftselektronikk.

Etterpå besøkte Vestfold Senterparti og Ola Borten Moe Greve Biogass som nærmer seg åpning i oktober. Her blir forbrukernes husholdningsavfall og husdyrgjødsel omdannet til biogass som blant annet kan drive et stort antall busser etterhvert. Den magiske fabrikken er et ennet navn, og det er forståelig etetr alt det assisterende daglig Leder Ivar Sørby orienterte oss om. Nesteleder i Senterpartiet Ola Borten Moe var oppriktig interessert, og her var det mange spørsmål og mange interessant svar.

På begge bedriftene lyste entusiasmen lang vei, og det er viktig for Senterpartiet å følge med bransjer som tenker framtidsriktig og bærekraftig