Meny
Bli medlem

Ola Borten Moe leder Sps programkomite

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, er oppnevnt som leder i partiets programkomite. Komiteen skal til landsmøtet i mars 2017 utarbeide forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2017-2021.

 

 

- Jeg ser fram til å lede dette viktige arbeidet for partiet. Alle parti har behov for debatt og nytenking om både enkeltstandpunkt og prinsipp, dette gjelder også for Senterpartiet, sier Ola Borten Moe.

I mandatet til programkomiteen står det at det er naturlig at programkomiteen involverer partiets ressursgruppe på internasjonal politikk i aktuelle problemstillinger på det utenrikspolitiske området.

Programkomiteen kan opprette politiske undergrupper for å få en større bredde i sitt. Arbeidet bør legge opp slik at komiteen kan lufte problemstillinger og få innspill fra partiets medlemmer underveis i sitt arbeid. Senterpartiets landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget kan benyttes til å drøfte politiske problemstillinger underveis i komiteens arbeid, heter det i programkomiteens mandat.

 

Senterpartiets programkomite, som er oppnevnt av partiets sentralstyre, har følgende sammensetning:

Ola Borten Moe, Sør-Trøndelag, LEDER

Christian Anton Smedshaug, Akershus

Emilie Enger Mehl, Hedmark

Kathrine Kleveland, Vestfold

Kjersti Toppe, Hordaland

Jan Ove Tryggestad, Møre og Romsdal

Bjørn Arild Gram, Nord Trøndelag

Janne Sjelmo Nordås, Nordland

Cecilie Hansen, Finnmark

Erling Laugsand, Senterungdommen

Beate Marie Dahl Eide, Senterkvinnene

 

Om framdriften i programkomiteens arbeid står det i mandatet at det skal legges fram et utkast til nytt prinsipp- og handlingsprogram innen 26. august 2016. Utkastet sendes på høring partiorganisasjonen med høringsfrist 24. oktober 2016. 

Programkomiteens endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram skal legges fram innen 6. januar 2017. Forslaget sendes så på høring i partiets fylkeslag, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk Råd og landsmøtets delegater med høringsfrist 1. mars 2017.  Sentralstyret behandler komiteens programforslag og innkomne endringsforslag og innstiller til vedtak overfor partiets landsmøte. Senterpartiets nye prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2017-2021 vil så bli vedtatt på partiets landsmøte i Trondheim 24.-26. mars 2017.