Meny
Bli medlem

Ola Borten Moe ville gi regionen nok kraft, nå anklages han for urent trav!

Sist endret: 27.09.2020
Igjen mesker media seg i saker som kan vris og vendes på, og som kan ramme enkeltpersoner som har lagt ned et stort arbeid for å forbedre tilbudet til landets befolkning.

Gulating Lagmannsrett har behandlet saken om gyldigheten av gitt konsesjon for Statnetts adgang til forhåndstiltredelse for fremføring av kraftlinjen Ørskog-Sogndal.  Kjennelsen er uten tvil en inngripen i det norske demokrati og også en inngripen i forsyningssikkerheten for en hel landsdel.

I mange år har det politiske Norge arbeidet for å få på plass en linje som skal forsyne landsdelen med strøm. Dette har vært et krav fra industrien og også befolkningen. Linja skal sikre Midt-Norge både stabil strømforsyning og også energi til samme pris som resten av landet.

Alltid når store samfunnsoppgaver skal utredes og vedtas, gjennomføres det høringer, konsekvensanalyser og utredninger. Til slutt foreligger det flere alternativer som landets politiske ledelse skal fatte et vedtak på. Slik er det og slik må det være.

I denne saken påstås det at en del av strekningen ble flyttet på grunn av kameraderi. Det er drøye påstander. Samme hvilke traseer som har blitt valgt så hadde Ola Borten Moe hatt partikolleger, folkevalgte og tillitsvalgte fra Sp i nærheten av linja. At dette ble gjort pga av kameraderi er en påstand tatt ut av lufta!

Ola Borten Moe, på vegne av Senterpartiet og Regjeringen, hadde et stort ønske om endelig å få på plass denne etterlengtede linja som kunne gi oss mulighet til å føre fram nok strøm til Midt-Norge. Samtidig som det var et ønske om å gjøre Norge grønnere og legge til rette for økt verdiskaping. Men dette krever investeringer i ny kraftproduksjon og nye kraftlinjer.

Midt-Norge hadde sterk tro på at dette nå endelig kom på plass, med en beslutningsvillig Statsråd, trodde alle dette ville falle på plass.

Om denne formen for omkamper skal bre om seg, i alle samfunnsviktige oppgaver, kan vi se langt etter noen form for utvikling her i landet.

Det var på tide noen satte ned foten og rett og slett fikk gjort viktige vedtak som skulle sikre en hel landsdel energi, nå spiller man på personlige forhold og antagelser for å stikke pinner i hjula for dette.

Man kan spekulere på hva som ligger bak?

 

Gunn Iversen Stokke

Senterpartiet i Sør-Trøndelag