Meny
Bli medlem

Olav Nordheim - ordførerkandidat i Larvik

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Olav Nordheim, 59 år, mjølkeprodusent og kirkegårdsarbeider fra Hedrum er glad i skog og mark, og mener at stimulering til økt bruk av naturen og tilrettelegging for friluftsliv gjør folk glade og fremmer folkehelsa. Les mer om hva han er opptatt av her.

 

For tida foregår det en gedigen sentraliseringsbølge over landet. Dette merker vi også i Larvik kommune. Mye av det som vi har sett på som en sjølsagt ting i nærmiljøene blir slått sammen og sentralisert. Derfor trengs Senterpartiet mer enn noen gang i Larvik. Jeg vil jobbe for at alle i kommunen skal ha det samme tilbudet så nært som mulig. Jeg vil styrke nærskolene med flere lærere og ha barnehager der folk bor. Jeg vil styrke hjemmetjenestene for våre eldre og pleietrengende, sånn at de kan bo hjemme så lenge de ønsker. Når behovet melder seg skal det være en sykehjemsplass tilgjengelig. Det skulle da bare mangle!

Videre vil jeg bidra til at det skapes flere arbeidsplasser i kommunen. Både ved en videreutvikling av de vi allerede har og stimulere til gründervirksomhet og nyetableringer.

Larvik har gode klimatiske forhold for landbruk og dyktige bønder står på for å gi deg maten din i dag og til kommende generasjoner. Derfor vil jeg være ei gneldrebikkje for å ta vare på matjorda vår.
 
I disse dager opplever vi tidenes flyktningekatastrofe til Europa. Når noen banker på døra vår og ber om hjelp, mener jeg vi skal åpne og hjelpe så godt vi kan! Jeg vil arbeide for at Larvik skal bli en åpnere og rausere kommune.
De viktigste oppgavene til en kommune er å sørge for gode oppvekst vilkår, en god skole og en eldreomsorg vi kan være stolte av. I tillegg må vi stimulere idrett, frivillighet og kultur sånn at vi kan flykte litt vekk fra hverdagen og bli litt gærne, glade og begeistra!

For sikkerhets skyld nevner jeg også at Larvik Senterparti sier et klart og tydelig nei til søndagsåpne butikker!
Vi har et spesielt ansvar for å ta bedre vare på våre fire middelalderkirker. Dessuten mener jeg vi skal sørge for at våre mange gravlunder driftes sånn at folk flest føler tilfredshet ved å stelle sine gravsteder.
 
Jeg stiller til valg som Larvik Sps ordførerkandidat fordi Sp har det beste programmet og fordi jeg mener jeg kan tilføre kommunen noen verdier som trengs. Jeg har bodd i Hedrum stort sett det meste av mitt 59 årige liv. Er gift med Anne Jorun. Sammen har vi fire voksne barn, som foreløpig har gitt oss fire barnebarn. Etter mere enn tredve år som bonde og mjølkeprodusent trives jeg nå også som kirkegårdsarbeider i Larvik. Av flere fritidsinteresser er jeg glad i skog og mark. Jeg er sikker på at en stimulering til økt bruk av naturen og tilrettelegging for friluftsliv gjør folk glade og fremmer folkehelsa.