Meny
Bli medlem

Olav Urbø oppnevnt til leder i Sps valgkomite

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets landsstyremøte har oppnevnt valgkomiteen til Sp-landsmøte 24.-26. mars 2017, med Olav Urbø fra Telemark som leder av komiteen.
 
 
På Senterpartiets landsstyremøte i Oslo 24. oktober ble følgende valgkomite oppnevnt til landsmøtet i partiet 24.-26. mars 2017 på Lerkendal i Trondheim:
 
Olav Urbø, Telemark, leder
Karoline Fjeldstad, Østfold
Aud Hove, Oppland
Oddbjørn Kylland, Aust-Agder
Gerd Eli Berge, Buskerud
Arne Bergsvåg, Rogaland
Kari Anita Furunes, Nord-Trøndelag
Kjell Sverre Myrvoll, Troms
Sigurd Erlend Reksnes, Sogn og Fjordane
Ronja Garden, Finnmark
I tillegg oppnevner også Senterungdommen et medlem i valgkomiteen til Sps landsmøter.
 
 
 
Til orientering; Følgende står om valkomiteen i Senterpartiets vedtekter:
§ 9. Landsmøtet
……
6. Landsmøtet bestemmer selv sin forretningsorden og sakliste, som skal inneholde:
…..
i) Oppnevnelse av de fylker som skal være med i valgkomiteen for neste landsmøte - i regelen halvparten av fylkene for hvert landsmøte. Personutnevnelser foretas av landsstyret etter innstilling fra de oppnevnte fylker i år som faller mellom to landsmøter. I tillegg oppnevner Senterungdommen ett medlem i valgkomiteen (se § 10. 4 f). 
j) Valg: 1. Leder. 2. 1. nestleder.
3. 2. nestleder. 4. Seks medlemmer av sentralstyret. 5. Seks vararepresentanter i rekkefølge. 6. Én representant med vararepresentant til sentralstyret i Senterungdommens og Senterkvinnenes styre, som velges blant sentralstyrets medlemmer. 7. Sju medlemmer med varamedlemmer til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund. 8. Medlemmer til komiteer landsmøtet beslutter nedsatt. Valgene gjelder for to år. Valget, punktene 1–3 skal skje skriftlig, likeså punktene 4– 8 skal være skriftlig dersom det i landsmøtet bes om det, eller det er flere forslag enn antall personer som skal velges.