Meny
Bli medlem

Om å mene det man sier og gjøre det man lover

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet har tro på det desentraliserte sykehustilbudet. Vi mener at tilbudet ikke blir automatisk billigere eller bedre om bare enhetene blir større, skriv Kjersti Toppe.

 

Av Kjersti Toppe, 1.nestleiar i Stortingets helse- og omsorgskomiteen og stortingsrepresentant Sp

 

Sykehustilbudet i Telemark ble før sommeren en sak for Stortinget. Ikke fordi regjeringen eller Stortinget ville det, men fordi Senterpartiet krevde det.

Saken gikk ikke vår vei, Stortinget godkjente helseministerens hastenedlegging av Rjukan og Kragerø sykehus. Stortinget ville ikke vente på en nasjonal sykehusplan. Ap og KrF stemte sammen med H og FrP. Sentraliseringspartiene slo fast at Stortinget ikke skal behandle nedlegging av akutt - eller fødetilbud ved de enkelte sykehus.

 

Senterpartiet står for en annen linje. Vi vil ta tilbake den folkevalgte styringen av sykehussektoren.  Vi har tro på det desentraliserte sykehustilbudet. Vi mener at tilbudet ikke blir automatisk billigere eller bedre om bare enhetene blir større. Folks nærhet til akuttberedskap står sentralt for folks opplevelse av trygghet der de bor. Flere store ulykker har vist oss at desentralisert beredskap er av enorm verdi, om ulykken(e) er ute. Det er et politisk ansvar å sikre beredskap i hele landet og gi folk et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvor man bor eller hvem man er.

 

Omleggingen av sykehustilbudet i Telemark ble i følge Helseministeren gjort ut fra hensynet til kvalitet- og pasientsikkerhet.  Sykehuset Telemark HF kunne ikke lenger få unntak fra Helse Sør Øst sine bemanningskrav til ortopedisk - kirurgisk virksomhet og drift av akuttmottak. Ved operasjoner skal det alltid være to ortopeder som jobber i lag, og i akuttmottak skal det være lege i spesialisering - ikke turnusleger - som har vaktberedskap.

 

Jeg har flere ganger spurt helseminister om hvilke sykehus i Norge som oppfyller disse bemanningskravene. Men uten å få svar. I slutten av juni sendte jeg statsråden et skriftlig spørsmål gjennom Stortinget. Da er statsråden nødt å svare. Og svaret var kort og enkelt: Statsråden kunne ikke nevne ett eneste sykehus som oppfyller disse kvalitetskravene i dag. Det har departementet ikke oversikt over - det er opp til hvert enkelt foretak å utarbeide egne kvalitetskrav. Svaret viser at Høie sitt kvalitetsargument ikke er troverdig. 

 

For å være tydelig: Senterpartiet mener vi skal ha samme høye krav til kvalitet ved små sykehus som ved større sykehus. Men bemanningskravene til Helse Sør Øst vil ikke sikre dette. De vil bare føre til en ting, nemlig sentralisering. Det fordi kravene kun er tilpasset de helt store virksomhetene.

Kravet om å sende turnuskandidatene vekk fra alle akuttmottak mener selv Helsedirektoratet er utenkelig som en generell regel. Kvaliteten kan i stedet sikres ved at kompetente leger med erfaring - helst overleger - raskt er til stede i mottaket og har det medisinske ansvaret. Slik det faktisk har fungert på Rjukan.

 

I Telemark må vi se framover. Da er det viktig at lovnader om gjennomføringsprosessen blir fulgt opp og at vi sikrer et størst mulig spesialisthelsetjenestetilbud på Rjukan i fortsettelsen.  Helseminister Høie lovte oppdaterte og fornyede planer for akuttfunksjoner utenfor sykehuset i god tid før avvikling av akuttfunksjonene ble gjennomført. Men nå skal det akuttkirurgisk tilbudet legges ned i oktober, uten at nye planer er utarbeidet eller på plass.

 

Senterpartiet forventer at Ap og KrF tar ansvar i denne saken. Det var de som støttet og skapte flertall for Høyres nedleggingsvedtak i Stortinget, en støtte de bør trekke om ikke Høie følger opp lovnadene om nye planer for akuttfunksjoner.   Stortingsrepresentantene Aasland (Ap) og Bekkevold (KrF) må hviske helseministeren bestemt i øret: Nå må han mene det han sier og gjøre det han lover.  Man tuller ikke med folk i Øvre Telemark.