Meny

Om BY20 og BY21 ? utbygging på toppen av Våglia

Her er vårt flygeblad i forbindelse BY20-21.

 * Senterpartiet vil at BY21 som er kommunens område skal omreguleres til friluftsområde. Området ble omregulert fra fremtidig friluftsområde til boligområde med en stemmes overvekt (H/FrP/KrF).

* Senterpartiet vil ikke at Gaupeveien skal brukes som adkomstvei til boligområder som måtte komme på baksiden av dagens bebyggelse i Våglia. Det må lages en adkomstvei på baksiden av dagens tettbebyggelse i Ytre som tar unna denne trafikken med påkobling på fv 155 i Råkendalen/Durud.

* Senterpartiet ønsker en variert boligbygging tilpasset hele livsløpet i kommunen, men stiller spørsmål ved å bygge så mange blokker som det tidligere er skissert (inntil 30 stykker).

* Senterpartiet vil ikke at blokker skal få en dominerende rolle i landskapet. Blokker skal ikke bryte horisonten når en ser mot Våglia når en kommer kjørende fra Ski.

* Senterpartiet ønsker at Ytre Enebakk fortsatt skal være en bygd, og ikke en forstad til Oslo.

* Senterpartiet vil at det skal gjennomføres tre høringsrunder slik det ble lovet tidlig i prosessen.