Meny
Bli medlem

Om jordbær og matjord

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Søte og fruktige jordbær. Nei, ikke jordbærmus, men herlige norske kortreiste bær. Dyrket i den beste jorda i Norge, skriver Jill Eirin Undem, Stokke Senterparti i et debattinnlegg i Tønsbergs Blad.

 

Søte og fruktige jordbær. Nei, ikke jordbærmus, men herlige norske kortreiste bær. Dyrket i den beste jorda i Norge. Kortreiste krispe grønnsaker og vakre åkre med bølgende korn. Dette er vel verdt å kjempe for?,

Det flommer over av fine ord om viktigheten av matsikkerhet, matvareberedskap og jordvern. Dessverre glemmes disse fine ordene alt for ofte. Når valgets kval dukker opp, blir plutselig ikke matproduserende næringsarealer så veldig viktig lenger.

I Horten står kampen mellom jernbane og matjord. Det ble brått så veldig viktig med en jernbanestasjon ved høgskolen midt i hele landets grønnsakshage. -Og det på tross av at et slikt alternativ er både dyrere og har lite potensiale for videre utvikling av Horten-området. I Stokke har Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet bestemt at sentrumsutvikling og boligutbygging er viktigere enn å ta vare på vår dyrebare matjord. Brått ble vern av matjorda vår forsvinnende viktig. I tillegg sliter vi med en regjering med Høyre som vil gjøre det enklere å bygge på matjord (LNF-områder) og Fremskrittspartiet som mener løsningen på norsk landbrukspolitikk er å kjøpe maten vår fra Ukraina.

Utbygging av samferdsel og boliger er viktig. Men enda viktigere er maten vår, så lenge det finnes andre alternativer for utvikling og utbygging.

Det er en trist trend i Norge at det er mer attraktivt å blogge om leppestift og pupper enn å produsere mat. Lange arbeidsdager og liten fortjeneste fører til at flere ikke orker mer og heller ønsker å legge ut matjord til salgs for boligutbygging fremfor å dyrke mat på den. Konsekvensene av en fortsatt politikk der landbruk blir nedprioritert er at gleden og stoltheten av å produsere mat blir borte, et stort antall arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien forsvinner, kulturlandskapet gror igjen og vi blir totalt avhengige av at det finnes nok mat i verdensmarkedet til at noen er villige til å selge oss mat.

Senterpartiet vil heve statusen for de som dyrker maten vår, og verne matjorda vår fra nedbygging. Senterpartiet er garantisten for at vi også i fremtiden skal få nyte norske jordbær og kortreiste grønnsaker.