Meny
Bli medlem

Om kommunesammenslåinger, alternativer og skjebnetrua

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
-Personlig synes jeg endringer i kommunestrukturen kan være interessant, kanskje også ønskelig, men også uhyre komplisert og til tider problematisk. For Nome kommune er det slik jeg ser det, i tråd med det Kanalen også tidligere har skissert, følgende alternativer: 1. Fortsette med dagens Nome kommune, 2. Gjennomføre en kommunesammenslåing i Midt-Telemark, eller 3. Dele kommunen, slik at Holla-delen går til Skien/Grenland og Lunde går til Bø/Midt-Telemark, skriver Tor Erik Baksås, kommunestyrerepresentant for Nome Sp.

Om kommunesammenslåinger, alternativer og skjebnetrua

- av Tor Erik Baksås, kommunestyremedlem Nome kommune

Kanalen har i den siste tiden satt et grundig fokus på kommunestukturdebatten i Nome. At denne debatten nå kommer er helt naturlig, siden den nye regjeringen har sagt tydelig at det skal gjennomføres en kommunereform der nødvendige vedtak skal fattes i løpet av perioden 2013-17. Om den nye regjeringen vil bruke tvang for å gjennomføre kommunesammenslåinger er per i dag usikkert. Antagelig kommer de neppe til å bruke tvang i starten, men hvis ønskede resultater uteblir er det tenkelig og sannsynlig at dette vil endre seg. Og hva som er ønskede resultater har også den nye regjeringen vært tydelig på; færre og større kommuner.

Personlig synes jeg endringer i kommunestrukturen kan være interessant, kanskje også ønskelig, men også uhyre komplisert og til tider problematisk.

For Nome kommune er det slik jeg ser det, i tråd med det Kanalen også tidligere har skissert, følgende alternativer: 1. Fortsette med dagens Nome kommune, 2. Gjennomføre en kommunesammenslåing i Midt-Telemark, eller 3. Dele kommunen, slik at Holla-delen går til Skien/Grenland og Lunde går til Bø/Midt-Telemark. I tillegg har det i den senere tid kommet frem et alternativ initiert fra Notodden kommune, med alle kommunene rundt Lifjell, der også Nome kommune er invitert. Jeg ser egentlig ikke dette som noe seriøst alternativ, hverken for Nome eller Bø og store deler av Sauherad. Kommunene rundt Lifjell har etter min mening svært lite til felles bortsett fra at de har 30 kilometer med fjell, stein og vidde mellom seg. Det er et alt for tynt grunnlag å bygge en framtidsrettet kommune på. Sjelden har ordtaket at det ikke går an å lage gull av gråstein passet bedre, bokstavelig talt.

Det første alternativet er at Nome fortsatt er Nome, og ferdig med det. Det er ikke noe usannsynlig alternativ, for Nome er en relativt stor kommune sammenlignet med mange andre. Slikt sett vil Nome kommune neppe være den kommunetypen den nye regjeringen i første rekke har til hensikt å kvitte seg med gjennom kommunereformen. Likefult er det to forhold som øker sjansene for at Nome kommune også vil bli endret som følge av kommunereformen. For det første vil Nome kommune, som alle andre kommuner i landet bli påvirket av det som skjer rundt oss knyttet til kommunereformen. For det andre har vi «skjebnetrua». Det har over tid bygd seg opp en bevegelse i samfunnet om at vi må få større og færre kommuner her i landet. Denne skjebnetrua har blitt forløst gjennom regjeringsskiftet i fjor høst. Det kan være mange grunner til at skjebnetrua har fått bygget seg opp, men uavhengig av disse grunnene (gode eller dårlige) så kan kommunereformen bli et selvoppfyllende profeti; vi tror det må bli færre kommuner her i landet, og derfor vil det bli færre kommuner her i landet.

Alternativ 2 vil innebære en kommunesammenslåing mellom Nome, Bø og Sauherad (kanskje minus Hjuksebø som går mot Notodden). Dersom det blir en kommunesammenslåing tror jeg dette er det mest sannsynlige alternativet. Det er hovedsakelig tre grunner til det. For det første er det en relativt kompakt region. På en halvtimes kjøring kan en komme fra den ene ytterkanten til den andre. For det andre er det en region som har samarbeidet over lengre tid på flere områder gjennom Midt-Telemark samarbeidet. For det tredje kan Midt-Telemark bli en relativt slagkraftig og spennende region, men kanskje ikke slagkraftig og spennende nok? Og nettopp det er også problemet med dette alternativet.  Midt-Telemarkskommunen vil kunne bli en kommune som faller mellom flere stoler; det blir hverken en liten eller stor kommune. Det blir 3 mellomstore kommuner som blir….. Ja, nettopp; en mellomstor kommune.

Alternativ 3 er et alternativ som har hatt god grobunn i Nome helt fra Nome kommunes opprinnelse i 1964, som innebærer en deling av kommunen der Holla går til Grenland og Lunde går mot Midt-Telemark. Kanalen har også bragt til torgs at ordførerne i både Skien og Bø kan være positiv til dette. Det er ikke overraskende i det hele tatt. Men det er totalt uforståelig at ordføreren i Bø ønsker seg en slik løsning. (Det er like uforståelig som at Bø vil utrede en kommunesammenslåing med sin «hovedkonkurrent» Notodden.) Hvis Bø skal bli noe annet enn Bø blir det alt for lite å bare innlemme Lunde og Gvarv, da blir det alt for mye skrik for veldig lite ull.

Etter min mening bygger delingsalternativet først og fremst på naive oppfatninger hos sentrale opinionsdannere i henholdsvis Ulefoss og Lunde. Urbanistene på Ulefoss innbiller seg at et fellesskap med Skien vil være forløsende for utvikling av Ulefoss. Ja, vi kan jo bare se på alt som skjer av utvikling i Melum og Valebø… Tilsvarende har separatistbevegelsen i Lunde en minst like stor tro på hva som kan løse seg hvis en blir med i Midt-Telemark (enten med eller uten Ulefoss på lasset). Blant annet kunne en se og høre flere si under fjorårets (og årets) diskusjon om nedleggelse av Lunde helsesenter at vi burde komme oss inn i en Midt-Telemarkskommune for å få orden på dette. Jeg er ganske sikker på at de som tror en ny og sammenslått kommune i Midt-Telemark kan og vil opprettholde 4 helsesenter, 4 bibliotek, 4 ungdomsskoler, 3-4 sykehjem har forregnet seg. Dersom en skal få noe ut av en kommunesammenslåing vil en del av prosessen blant annet innebære en annen struktur på det kommunale tjenestetilbudet enn det vi er vant til, både på pluss- og minussiden. Når det gjelder antall tjenestesteder for likeartede tjenester er jeg i alle fall sikker på at en kommunesammenslåing vil føre til en strukturrasjonalisering. Om tjenestene i en ny og større kommune kan gjøres bedre enn det vi har i dag er godt mulig, men det er en annen del av kommunestrukturdebatten. Delingsalternativet anser jeg egentlig for å være dødt. Det burde i alle fall være det, og i alle fall for de største lokalpatriotene i henholdsvis Ulefoss og Lunde. Det beste de kan håpe på er å tviholde på dagens Nome og feire kommunens 50 års jubileum og håpe at Nome forblir Nome i minst 50 år til.

For egen del er jeg spent på hva prosessen rundt kommunereformen vil bringe for Nome. For meg står vi egentlig igjen med 2 alternativer; enten å fortsette med dagens Nome eller å gå for en kommunesammenslåing i Midt-Telemark. Foreløpig må jeg være ærlig å innrømme at jeg kan se fordeler med å bli en kommune i Midt-Telemark. Men jeg vil vente med å konkludere, for det kan være «skjebnetrua» som spiller meg et puss.