Meny

Omfordeling, - til hva?

Sist endret: 16 03 2017
Ingen ting kommer av seg selv. Opp av godstolene og ta et krafttak for ditt framtidige samfunn, oppfordrer artikelforfatteren.

Omfordeling til hva?

I disse sommerdager nyter sentrale politikere fra Regjering og Storting sine lange sommerferier. Utpå høsten en gang tar de på nytt løs igjen med sin politikk og retorikk. Da er det at prioriteringer og veivalg virkelig skal kunne identifiseres i den blåblå politikken som Statsbudsjettet for 2015 vil tydeliggjøre. På en rekke politikkområder har en allerede sett konturene av hvor dette bærer, med sterk regional og nasjonal omfordeling av samfunnets midler, kombinert med skattelettelser til dem som slett ikke er i behov for det.

 

Dagens snakkis er den bebudete betydelige omfordeling av penger innad mellom fylkeskommunene og mellom små og større kommuner. Det er et entydig mønster i dette. De større kommuner skal få mer av kaken. De mindre skal strupes. De sentrale fylkeskommuner skal bli forfordelt på bekostning av distriktsfylkene. Distriktsfylkene Nordland og Sogn og Fjordane skal f.eks strupes med til sammen 454 millioner, mens de fra før økonomisk meget sterke områdene Oslo og Rogaland, med sine fylkeskommuner,  øker med til sammen 690 millioner fra neste år, i følge et innslag i NRK.  Dette er ikke lengre akademiske omfordelingsspørsmål. Dette er konkrete eksempler på  beinharde politiske prioriteringer hærført av ei blåblå regjering med sine støttespillere. Jeg forventer derfor at den politiske temperaturen  stiger betraktelig utover høsten. En fylkesrådsleder  Tomas Nordvoll kan ikke sitte rolig i Nordlandsskuta, samtidig som ferjeruter nedlegges og fergemateriellet har mer og mer karakter av metallskrap - klar for spikerproduksjon. Med denne omfordelinga ligger det også an til en kraftig runde med nedlegginger av fylkeskommunens undervisningstilbud. Som folkevalgt for oss nordlendinger forventer jeg at Nordvoll blir langt mer tydelig, og om nødvendig etterhvert finner seg andre alliansepartnere i fylkespolitiken.

 

Ønsker vi velferd og gode levekår for folk flest i  hele landet, både i sentra og i periferi,  så er det åpenbart på tide for oss nordlendinger å komme oss ut av godstolene og engasjere oss sterkere i viktige politiske spørsmål.  Det kan være for seint når de moderne blåblå sentraliserings- og omfordelingsbølger har skyllet over Nordland.

 

Kolbjørn Eriksen

Org.nestleder  Nordland Sp