Meny
Bli medlem

- Ønsker mangfold av energieffektive byggeløsninger

Sist endret: 27.09.2020
- Det er 2,2 millioner husstander i Norge bygget til ulike tider med ulik standard. Skal vi finne de gode løsninger for alle disse, må vi ha et mangfold av tekniske løsninger til en fornuftig byggkostnad. Målet er økt ressurseffektivitet og reduserte CO2-utslipp, ikke spesifikke byggtekniske løsninger i seg selv, sa Ola Borten Moe da han holdt åpningsinnlegget på Enovas konferanse "Det grønne gullet".

Han la i sitt innlegg vekt på den betydelig innsatsen Enova har gjort for å realisere det store potensialet for energieffektivisering innen blant annet industrien.

- Jeg er stolt over den innsatsen Enova gjør og de resultatene som er levert. Det er sånn at når man gjør en god jobb, får man gjerne flere oppgaver. Etter klimameldingen er dette absolutt tilfelle for Enova, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Statsråden understreket viktigheten av å utvikle et mangfold av løsninger når det gjelder energieffektive hus og bygg.

- Det er 2,2 millioner husstander i Norge bygget til ulike tider med ulik standard. Skal vi finne de gode løsninger for alle disse, må vi ha et mangfold av tekniske løsninger til en fornuftig byggkostnad. Målet er økt ressurseffektivitet og reduserte CO2-utslipp, ikke spesifikke byggtekniske løsninger i seg selv, sier Ola Borten Moe.

Enovakonferansen "Det grønne gullet" avholdes for andre gang, og rundt 700 deltakere var tilstede i Trondheim.

Les mer om Enovakonferansen her.

Les statsrådens innlegg her.