Meny
Bli medlem

Ope møte med Ola Borten Moe

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet inviterer til Ope møte med Ola Borten Moe, Sel samfunnshus onsdag 15. april

- "Gode nærmiljø", Kva er det?


- Sats på gode nærmiljø!  Ola Borten Moe, 1. nestleiar i Senterpartiet


- Grendaskulen sin betydning. Repr. frå FAU ved Nord-Sel barneskule, Marianne Sletten


- Grendalaget som limet i lokalsamfunnet. Arild Rudiløkken, leiar i Sel Grendalag


- Kva seier ungdommen? Pål Ellingsbø, Senterungdommen
 

                                          Open dialog etter innleiingane.

Sel samfunnshus, onsdag 15. april, 1900-2030

Det blir servert kaffe og biteti frå kl 1830.

Velkomne til dialog om gode nærmiljø!

Arrangør; Oppland Senterparti