Meny
Bli medlem

Ope møte om kulturvern og bruk

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Kor mange kulturminne skal fredast eller vernast? Når er det nok? Oppland Spenterparti inviterar til ope møte og utfordrar Dag Lindvik, John Arne Balto og Erik Lillebråten til å svara på desse og andre spørsmål tysdag 19. august kl. 19-21 på Gammel-Kleppe i Vågå.

Kor mange kulturminne skal fredast eller vernast? Når er det nok?

Kva er utfordringa for eigaren?

Kva kan ein ideel organisasjon gjere?

Er det vernet eller bruken som er viktigast?

Oppland Senterparti vil utfordre

  • Dag Lindvik – eigar av eit verna gardstun
  • John Arne Balto – mangeårig aktivist i Fortidsminneforeininga
  • Erik Lillebråten – direktør Norsk Kulturarv

kring desse spørsmåla tysdag 19. august på Gammel-Kleppe i Vågå kl 19-21!

Desse tre vil ha kvar sine 15 minutts innlegg i starten og så opnar vi for diskusjon kring temaet.

Dersom det blir tid, tek vi ein kulturpolitisk open post mot slutten av møtet.

Du får kaffe og kringle når du kjem og forhåpentlegvis nokre kulturpolitiske innspel med deg heim.