Meny
Bli medlem

Oppgjer med regjeringas sentraliseringskjør

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg har en klar melding til alle de som nå blir hardt ramma av sentraliseringskjøret til regjeringa? bit tennern sammen, dere trenger bare å holde ut to år til så skal vi sørge for at de blåblå kastes ut av regjeringaskontorene raskere enn Justin Bieber stormer av scenen på Chateau Neuf, sa Erling Laugsand i sin tale til Senterungdommens landsmøte.

Erling Laugsand: Leders tale til Senterungdommens landsmøte på Hamar 2015:


Gode landsmøte, kjære senterungdommer, kjære venner.

Det er fantastisk å kunne samles til landsmøte etter høstens gode valgresultat. Jeg vil starte med å takke alle i senterungdommen for den enorme innsatsen som ble lagt ned under valgkampen. Vi kan trygt si at vår innsats var viktig for Senterpartiets gode resultat. I skolevalget hadde vi en fremgang på 1,5 %, vi gjorde det beste valget siden 2009 og hadde framgang for første gang på 10 år. Det blåste en grønn Senterpartivind over landet i høst, og Senterpartiet gjorde sitt beste valg på 20 år, altså siden EU-valgene i 93 og 95.

Det er ikke så mange av dagens medlemmer i Senterungdommen som har så mye forhold til EUkampen i 94, og det historisk gode valgresultatet i 1993. Da ble Senterpartiet det nest største partiet på Stortinget. Men vi er sikkert mange som har hørt historiene, om stemningen, om engasjementet og om samholdet. For alle oss som gikk glipp av EU-valgene, så er dette valget det nærmeste vi har kommet, så langt. Jeg føler i alle fall at jeg har været med på noe historisk. Det var nesten uvirkelig på valgnatta da de gode resultatene begynte å ramle inn fra kommune etter kommune, fylke etter fylke.

Totalt fikk vi hele 40 000 flere stemmer enn forrige kommunevalg, og 48 000 flere stemmer enn stortingsvalget 2013. Over hele landet har Senterungdommen vært i sving, tidlig og seint, hverdag og helg? stått på stand og snakket med folk, delt ut materiell, gått debatter og kanskje aller viktigst, snakka med folk om hva som er viktig for dem, for deres egne lokalsamfunn og for ungdom akkurat der hvor de bor.

I høst var det nesten 1200 senterungdommer som stod på valgliste til kommunestyrer og fylkesting. Nå etter valget har vi i Senterungdommen hele 195 folkevalgte. Våre unge folkevalgte skal nå ha hånda på rattet de neste 4 årene. De skal være med å styre Norge de neste 4 årene. Det er utrolig kult!

Politikere, politiske kommentatorer og valgforskere kommer til å analysere valgresultatet inn og ut for å prøve å finne ut hvorfor det ble som det ble. Jeg tror egentlig svaret på hvorfor Senterpartiet gjorde det godt er ganske enkelt. Ved dette valget var det mange som følte at det var noe viktig som stod på spill, som følte at de andre partiene er i ferd med å ødelegge noe av det som gjør at vi er så glade i landet vårt. Det var mange som følte at Senterpartiet var det partiet som ga dem en stemme. Vi snakka på vegne av flere enn oss selv. Jeg opplevde at ungdom jeg snakket med var mindre opptatt av billigere sprit og røyk, høyere fartsgrenser og andre populistsaker, enn det jeg har opplevd tidligere.

Jeg opplevde at flere var opptatt av en skolehverdag der alle skal ha mulighet til å lykkes. Det er alvorlig at vi skyver ungdom ut av skolen fordi Høyre og Fremskrittspartiet er helt låst i sin blinde tro på teori, testing og pugging. Vi vet at du ikke blir en flink snekker bare av å lese teorien, du er faktisk nødt til å bruke en hammer. I Senterungdommen så mener vi at snekkeren som bygger huset er like viktig som arkitekten som tegner huset, at helsefagarbeideren som steller besteforeldrene våre er like viktig som legen som skriver ut reseptene deres. Vi trenger flinke fagfolk i framtida og praktisk kunnskap er like viktig og like mye verdt som teoretisk kunnskap.

Når jeg snakket om våre klimaløsninger opplevde jeg at det var mange som synes det var viktig at vi ikke skal verne oss i hjel, men bruke naturressursene til å skape bærekraftige arbeidsplasser for framtida. Det var en kar jeg snakket med her forleden som fortalte meg at i den offentlige naturforvaltninga sine kart, så har den gamle setervolden hans på fjellet, der det har vært beitet i hundrevis av år, samme definerte status som menneskelig inngrep som det et industriområde ville hatt. Jeg vet ikke med dere, men jeg mener nå at det er en viss forskjell.

Jeg opplevde ikke minst at flere var opptatt av den samme nærheten som vi er opptatt av. Nærhet og trygghet mellom pasient og lege, mellom lærer og elev, mellom innbyggere og folkevalgte. Folk kjenner seg igjen i at det har en verdi at du kjenner dem som passer på ungene dine i barnehagen eller småsøsknene våre i skolen. Det har en verdi at politiet er tilstede i lokalsamfunnene også før noe kriminelt skjer, og ikke blir et bil og blålyspoliti som bare kommer etter at det har skjedd en krise eller noe kriminelt. For kommuner og lokalsamfunn som er til for å ta vare på de som bor der, ikke for at Sanner skal ha et enklere kommunekart på kontoret sitt i Oslo.

For tida er det en heftig politisk kamp som pågår, under radaren for mange, men ikke for oss. Det er kampen mellom sentralisering og desentralisering. Med tanke på hvor sentraliseringskåt regjeringa er så må valgresultatet ha vært tidenes turnoff. En klarere avvisning av regjeringas politikk må du lete lenge etter. La det ikke herske noen tvil om at regjeringas kanskje aller største prosjekt, er en massiv sentralisering av Norge.

Senterpartiet er et parti for desentralisering av makt, penger og folk. På alle disse tre områdene så kjører nå regjeringa et knallhardt sentraliseringsløp, så la meg gå litt inn på hvordan vi har et tydelig alternativ til den blåblå regjeringas politikk.

Språkbruken er et kapittel for seg selv. Det er som om de har laget sitt helt eget språk med nyord, der ordene mister sin egentlig betydning. Når de snakker om demokrati så vet vi nå at de mener tvang og fjernstyring, når de snakker om nær, så betyr det egentlig lenger unna, når de snakker om reform og omstilling så betyr det sentralisering, og ordet robust, ja, det vet jeg faktisk ikke hva de mener med lenger.

Den såkalte demokratireformen som skal lede til massive kommunesammenslåinger vil redusere det aktive lokale folkestyret og gjøre avstanden lenger mellom de som bor i et lokalsamfunn og de som bestemmer. Det vil sikkert gjøre det lettere å drive fjernstyring fra Oslo om man har færre brysomme senterpartiordførere å hanskes med.

Makta flyttes fra lokale folkevalgte til foretaksstyrer, og til sentrale departement og direktorater, fjernt både fra folk og fra virkeligheten. Vi mener at folkestyre har en verdi i seg selv. Men kanskje enda viktigere så mener vi at lokalt folkestyre gjør at vi får bedre beslutninger. Det gjør at folk bryr seg mer om sine lokalsamfunn, og fordi forholdene i dette landet her varierer så mye at man trenger lokalkunnskap for å ta kloke valg. Det handler om at vi har tillit til folk. Derfor vedtok vi på Senterpartiets landsmøte en rekke oppgaver vi vil flytte til et lavere folkevalgt nivå, slik at vanlige folk skal få større makt.

Ved valget var det lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing i 14 kommuner. Av alle disse var det bare i 1 kommune det var klart flertall for sammenslåing! De siste to årene er det brukt millioner på millioner av kroner over hele landet på endeløse utredninger om sammenslåing. Jeg bare spør hvor mye lenger skal vi fortsette å kaste bort penger på denne måten på noe folk ikke vil ha?

Folkens, jeg mener det er på tide at vi setter en stopper for denne sløsinga med penger og gravlegger Sanners saneringsreform nå!

Med skattelettelser og endring av inntektssystem for kommunene og fylkene så foregår det en klar sentralisering også av pengene. Fylker som Sogn og Fjordane og Nordland må spare inn 100-vis av millioner i løpet av de neste årene. Kommuner som strever med fallende folketall og dårlig økonomi skal få enda mindre å rutte med, mens de mest

sentrale og folkerike kommunene skal få mer penger. For oss så er dette også et spørsmål om rettferdighet. Det skapes enorme verdier basert på naturressurser over hele landet. Mange av våre største eksportsuksesser ligger i distriktene. Distriktsfylket Møre og Romsdal der jeg kommer fra, er for eksempel Norges største eksportfylke. Du har fiskeri og havbruk langs kysten og både skog og vannkraft i innlandet. Vi mener det er rett at denne verdiskapinga faktisk kommer også distriktene til gode, selv om hovedkontoret kanskje ligger i Oslo eller Bærum.

Den aller største økonomiske prioriteringen til regjeringa er lavere skatter. Vi skal ha et nyansert syn på skattelettelser fordi det er en form for desentralisering det også, det å la folk selv få bestemme hva de vil bruke inntekta si til. Derfor har vi i Senterpartiet foreslått at de som tjener minst skal få redusert skatt, slik at vi får en sterkere og mer sosial omfordeling i skattesystemet. Samtidig så er det slik at regjeringas skattelettelser ikke kommer folk flest til gode, men bidrar til at noen veldig få, de superrike blant oss skal slippe å bidra til spleiselaget. På den måten er det en klar sentralisering også av pengene som foregår med denne regjeringa.

Det kanskje aller tydeligste og mest drastiske sentraliseringsgrepet til regjeringa handler om sentralisering av folk. Nå er det selvsagt ikke slik at regjeringa driver tvangsflytting av folk fra distriktene og inn til byene.

Nei, de er smartere enn som så. De presser frem sentralisering av folk ved at de reduserer og legger ned tjenestetilbudet i distriktene. De fjerner alle virkemidler for vekst og utvikling av arbeidsplasser i distriktsnorge.

Det er ei nesten uendelig liste over områder der regjeringa presser frem sentralisering: Jordbruket skal sentraliseres, eierskapet til fiskeriressursene, innovasjon Norge sentraliseres, skatteinnkrevinga, innen høyere utdanning med høgskoler og universiteter, bruken av samferdselsmidler, sykehusene, politiog alarmsentraler...., og lista kunne vært enda mye lenger.

Poenget er at alle disse politiske valgene til sammen peker i en veldig tydelig sentraliserende retning. Det er et retningsvalg som vil gjøre det vanskeligere for ungdom i framtida å slå seg ned utenfor de største byene og skape seg gode liv der.

På alle disse politikkområdene har vi en alternativ politikk for vekst og utvikling i hele landet. For gode tjenester nært folk med lokalsjukehus, beredskap og et politi som er til stede i lokalsamfunnene også før noe kriminelt skjer. En politikk for at vi skal ta i bruk naturressurser over hele landet og at de skal brukes til å skape arbeidsplasser og verdiskaping lokalt. Folk skal alltid kunne stole på at Senterungdommen er det sterkeste ungdomspartiet for utvikling i hele landet.

Jeg har en klar melding til alle de som nå blir hardt ramma av sentraliseringskjøret til regjeringa? bit tennern sammen, dere trenger bare å holde ut to år til så skal vi sørge for at de blåblå kastes ut av regjeringaskontorene raskere enn Justin Bieber stormer av scenen på Chateau Neuf.

Så vil jeg løfte blikket litt ut over våre egne landegrenser. Det er en svært krevende internasjonal situasjon vi står i. I fjor vår annekterte vårt naboland Russland en del av et annet land i Europa. Det står som det klareste beviset på Russlands reorientering i utenriksog sikkerhetspolitikken. Dette viser at det ikke er noen selvfølge at forholdet mellom land, mellom fred og konflikt, er i en gradvis positiv endring.

Både i Sverige og Finland har de nå fått opp debatten om natomedlemskap på ny, og vi ser at for eksempel vårt svenske søsterparti Centern, har snudd i synet på natomedlemskap og nå mener at Sverige bør melde seg inn.

På den internasjonale arena er det ikke lenger bare stater og land som er i konflikt med hverandre. Vi har fått en rekke såkalt ikkestatlige aktører som kan utgjøre en fare også for vår sikkerhet, der gruppene på Krim og den islamske staten er to av de klareste eksemplene. Kinas sterke økonomiske vekst har stått frem som en attraktiv modell for en del utviklingsland, og utfordret vårt syn på at liberale demokratier er den eneste riktige modellen for framtida.

For tida står vi oppe i en av de største humanitære katastrofene siden 2. verdenskrig, med hundretusenvis av mennesker på flukt som har ankommet Europa så langt i år. Flyktningene som nå banker på vår egen dør viser med all tydelighet at vi i Norge bare er et land i verden. At

det som skjer i Syria foregår i Europas nærområder. Millioner av mennesker er drevet på flukt fra hjemmene sine. De fleste fra forferdelige forhold under borgerkrigen i Syria, men mange kommer også fra andre land der de ser lite framtidshåp for seg og sine, slik som f.eks. Afghanistan og Bangladesh.

Det kommer til å kreve mye av oss å møte denne situasjonen på en god måte. Jeg vil gi ros til partileder Trygve for å ha gått foran med å be om et bredt forlik i stortinget. Det er i tråd med norsk politisk tradisjon og historie at stortinget samler seg om å finne en løsning i krevende spørsmål, slik man har gjort i for eksempel barnehageforlik, klimaforlik og pensjonsforlik. Det trenger vi nå.

Det er viktig at vi klarer å finne en god balanse i tiden fremover. Vi skal holde fast ved det beste fra vår humanitære arv og at de som kommer hit skal behandles på en god måte. Vi skal holde fast ved nulltoleranse for rasisme og fordommer, og vi skal føre en politikk for god integrering slik at de som kommer hit for å bli skal få bli en del av vårt samfunn og vårt fellesskap så raskt som overhodet mulig.

Samtidig så er det grenser for hvor mange vi klarer å ta imot på en god måte. Ikke alle som nå kommer hit har krav på å få bli her. Jeg mener det er viktig at vi unngår å skape en unødvendig stor polarisering der FrP blir stående alene med å påpeke de utfordringene denne situasjonen fører med seg.

For at asylinstituttet skal være bærekraftig. For at den legitime retten til å søke asyl fortsatt skal ha en sterk oppslutning i folket, så er det viktig at vi også sørger for raske returer av folk som ikke har rett til asyl eller opphold på humanitært grunnlag. Det vi ser idag, på vår grense mot Russland, er en situasjon vi som voktere av Schengens yttergrense, ikke har helt kontroll over. Jeg mener vi må diskutere og vurdere om vi bør gjøre noen innstramminger i politikken, slik som for eksempel økt grensekontroll, økt bruk av midlertidig oppholdstillatelser og innstramminger i reglene for familiegjenforening.

Det er også nødvendig for at vi skal kunne gi opphold til de som trenger det mest. Vi trenger å stille oss spørsmål ved om den politikken vi fører er bærekraftig. Ingenting i dag tyder på at denne flyktningkrisen er noe som vil gå over i nær framtid. Dette er en svært krevende debatt, men vi må holde knallhardt på retten til å søke asyl. Det at alle skal få en individuell og reell vurdering.

Jeg vil gi en veldig tydelig melding til deg Trygve og til Senterpartiet når dere skal forhandle om et forlik. Vi må aldri la partitaktiske hensyn bli så viktige at vi gir FrP større gjennomslag enn det vi faktisk mener! Jeg er sikker på at vi vil lykkes best om vi evner å holde hodet kaldt og hjertet varmt.

I høst har jeg vært så heldig å få representere norsk ungdom som ungdomsdelegat til FNs generalforsamling. Der har jeg fått innsikt i hvordan Norge jobber i det internasjonale fellesskapet for en mer utviklet verden. Jeg synes at mange av hovedsakene FN jobber for samsvarergodt med de verdiene vi i Senterungdommen er opptatt av. Det handler mye om folkestyre og politikk for at folk skal få gode tjenester slik som utdanning og helsehjelp, og leve gode liv. Det handler om demokrati og folkestyre, slik at vanlige folk kan få være med på å styre utviklingen av de samfunnene de bor i. Ikke minst handler det om jordas bærekraft og at vi skal overlevere en bedre verden til neste generasjon, enn den vi selv overtok.

Nå er senterungdommen en organisasjon av litt annen størrelse enn FN, men også her handler det om å få til en utvikling slik at den organisasjonen vi leverer fra oss er bedre rustet og sterkere enn den vi overtok. Senterungdommen har opplevd en nesten eventyrlig medlemsvekst det siste året. Jeg er veldig stolt over å kunne avsløre at vi siden landsmøtet i fjor har økt med over 400 medlemmer, og nå er 1960 medlemmer i Senterungdommen! Folkens, vi er så utrolig nære å nå 2000 medlemmer. Jeg er sikker på at hvis alle gjør en liten innsats i helga så passerer vi 2000 medlemmer med god margin før søndag!

Dette er det høyeste medlemstallet på nærmere 15 år! Jeg vil takke for den innsatsen dere alle sammen legger ned for at vi skal bygge laget enda større og sterkere. Det gir oss kraft til å oppnå større politisk gjennomslag for de verdiene vi tror på.

I året som kommer så skal vi invitere enda flere til å bli med på laget vårt. Det er allerede nå jobben begynner med å meisle ut den politikken vi og Senterpartiet skal gå til valg på i 2017, den politikken vi skal styre Norge på etter 2017. Frem mot neste landsmøte skal vi gjennomføre et stort politisk utviklingsarbeid. Ikke fordi vi tar avstand fra den politikken vi har ført tidligere, men fordi vi alltid skal søke nye og enda bedre løsninger for å oppnå de politiske målene vi har satt oss. Samfunnet rundt oss endrer seg, og da må politikken også endres, i pakt med tida og tilhøva som det heter nærmest poetisk i fjelloven.

Når vi snakker om organisasjonsbygging i et politisk parti så handler det selvsagt om mye mer enn medlemstall. Det handler ikke minst om hvilken partikultur vi har for å gå inn i de aktuelle og krevende politiske spørsmålene i vår tid. Jeg mener en av de aller største utfordringene vi står overfor handler om bærekraften til velferdssamfunnet vårt. Høyre har alltid snakket om hvor viktig det er å begrense det offentlige forbruket, og hatt troverdighet på ansvarlighet. Da er det et stort tankekors at Erna Solberg som statsminister øker oljepengebruken år for år, uvanlig mye og uvanlig fort. Selv ikke på det området klarer de å levere. På den måten sniker hun seg unna å ta de tøffe valgene. Jeg tror både vi i Senterungdommen og i Senterpartiet bør ta et kritisk blikk på at også vi har for lett for å ty til både økte skatter og økt oljepengebruk for å oppfylle ønskelista vår. Det handler om hva vi helst vil overlate til neste generasjon, stor formue eller store utfordringer.

I årene fremover kommer det ikke til å bli lettere å finne penger til alle gode formål. Det kommer til å bli vanskeligere. Det viser blant annet perspektivmeldinga som vi var med å legge frem i regjering. Alle ungdomspartiene til høyre for oss har nå gått inn for å redusere sykelønnen til 80 %, senest Unge høyre som relanserte dette forslaget.

Jeg sier ikke nå at dette er løsningen for oss. Men jeg mener målet for Senterungdommen er å styre Norge fra regjering. Da må også vi ta diskusjonen om hva vi skal prioritere og ikke, hvordan vi skal ha en politikk som er så ansvarlig at den faktisk er gjennomførbar. Det betyr på ingen måte at politikken skal være kjedelig! Tvert imot tror jeg vi vil få bedre diskusjoner av at vi stiller større krav til oss selv på denne måten.

En annen utfordring er at politikere har for lett å ty til rettighetsfesting, lovfesting, minstenormer og reguleringer. På den måten binder vi opp og reduserer det politiske handlingsrommet. Det er ikke mange ting som er sikkert i politikken. Men kanskje er det nærmeste man kommer en sikker spådom at man aldri vil klare å fjerne en rettighet etter at den først er innført.

Gode landsmøte.

Senterungdommen er en viktig organisasjon og landsmøtet vårt er et viktig møte. Våre medlemmer sitter i kommunestyrer og fylkesting over hele landet.

Senterpartiet er en kraftfull stemme på Stortinget, og Trygve har klare ambisjoner om at vi skal tilbake i regjering. Det vi mener det vi, i denne salen, vedtar nå i helga betyr noe.

Våre ideer er ikke bare symbolske utspill de blir til konkrete forslag i kommunestyrer og på Stortinget. Våre vedtak er ikke bare ord på et papir de påvirker og forandrer norsk politikk. Der andre er opptatt av prat, står vi for handling og resultater.

Hva du velger å snakke om å generaldebatten betyr noe. Hvilke debatter du engasjerer deg i, hvilke resolusjoner du fremmer betyr noe. Hva du stemmer hvilke vedtak vi gjør betyr noe. Kjenn etter. Er det ikke fantastisk å få lov til å delta, å få lov til å bidra til noe som er så viktig? Og så er det jo fantastisk artig å diskutere politikk. Det skal vi gjøre mye framover.

Jeg mener at Senterungdommen er Norges mest spennende politiske verksted. Vi har masse dyktige folk. Vi har alternative verdier til regjeringas politikk. Vi styrer godt over halvparten av kommunene i Norge og har gode muligheter til å gjennomføre den politikken vi ønsker.

Tenk så heldige vi er som kan invitere folk til å være med på et så spennende arbeid.

Så heldig vi er som får være en del av dette laget!

Jeg gleder meg til helga her på landsmøte og til å jobbe sammen med dere i året som kommer.