Meny

Oppland inn i framtida

Sist endret: 16 03 2017
Ved å satse på kompetanse, bønder med initiativ og frivillig innsats skal framtida til Oppland bygges, skriver Oppland Sps ungdomskandidat, Gunnar Kaus, i dette innlegget.

I høstens valgkamp, som i alle andre valgkamper, kommer vi, som politikere i Oppland, til å stå og love millioner til vei, sykehus eller kultur. Våre partiprogrammer er fulle av gode intensjoner og smarte løsninger på bestemte problemer. Det er en god ting å være konkret, men av og til kan det være sunt som politiker å løfte snuten for å se ting i et større og mer langsiktig perspektiv. Vi må tørre å ha de store visjonene. Vi må tørre å tenke lenger enn til neste budsjettperiode. Vi må rett og slett sette oss et mål for hvordan vi vil føre Oppland inn i framtida. Vi i Oppland Senterungdom har mange visjoner for framtidas opplandssamfunn.

Kompetansefylket 
Vi ønsker at framtidas Oppland skal være fylt med kompetansearbeidsplasser, både i og rundt bykjernene, men også rundt i distriktene. Vi skal være ledende når det gjelder å utdanne folk til disse kompetansearbeidsplassene. Vi ønsker et Innlandsuniversitet, med hovedsete på Lillehammer, som har et aktivt samarbeid med næringslivet i fylket med tanke på framtidig rekruttering. Kompetansen som høyskolene i fylket har bygd seg opp gjennom mange tiår, skal tas med videre i arbeidet med et Innlandsuniversitet. Oppland skal vise resten av landet hvordan man bygger et kompetanserikt samfunn i et helt fylke. 

Matfylket
Oppland er, og skal også i fremtiden være, et stort matfylke. Bønder med visjoner og initiativ skal være med på å gjøre Oppland til det beste matfylket i landet. Her skal nisjeproduksjon gå hånd i hånd med tradisjonelt gårdsdrift. Vi skal satse på det særegne og det «opplandske». Ystet ost fra støler i Valdres, spekemat fra Gudbrandsdalen eller biff fra Toten skal være merkevarer som folk kjenner igjen og som er ettertraktet. En viktig bonus og en konsekvens av å ha et levende landbruk i hele fylket er den enormt viktig for bevaringen av vårt flotte kulturlandskap.
Det er landbruket sin bevaring av kulturlandskapet som gjør oss til et av landets beste reiselivsfylker. Oppland skal og bør derfor ha med seg bonden inn i framtida. 

Kultur – og frivillighetsfylket
Oppland skal i framtida være landets kultur og frivillighetsfylke nummer én. Vi skal være best på den frivillige idretten. Hver kommune skal ha levende og aktive idrettslag som inkluderer og integrerer alle i lokalsamfunnet. Vi skal ha en breddekultur som omfatter alt fra bygdekinoer til sommersymfonier, og kulturen skal være tilgjengelig for alle i hele fylket. Med et rikholdig og variert tilbud innenfor idrett og kultur vil vi skape attraktive bosteder over hele Oppland.

Oppland Senterungdom sine visjoner for Oppland kan bli en realitet, bare vi satser og våger å tenke langsiktig. Dette er vi villige til å gjøre, for vi vil lede Oppland inn i framtida. 

Gunnar Kaus, ungdomskandidat Oppland Senterparti

Innlegget sto på trykk i GD lørdag 25. mai.