Meny
Bli medlem

Oppland Sp starter nominasjonsarbeidet

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Oppland Senterparti har satt ned nominasjonskomite og vedtatt framdriftsplan for nominasjonsprosessen mot stortingsvalget 2017. Dato for nominasjonsmøte er satt til 26. november.

Magnhild Strand (Øystre Slidre) er leder i nominasjonskomiteen. Komiteen består ellers av:

Einar Utgaard, Lesja

Pål Haugestad, Ringebu

Per Prestrud, Lillehammer

Dagfinn Taraldsrud, Gjøvik

Marianne Bjerke, Nordre Land

Anne Ballangrud, Jevnaker

Ingrid Øyhus, Senterungdommen, Sør Aurdal

Inger S. Enger, Senterkvinnene, Gausdal.

Tidsplan for arbeidet:

Innen 15. april

Nominasjonskomiteen ber lokallagene i Senterpartiet om å fremme forslag på 5 navn, hvorav minst ett fra eget lokallag. Forslaget bør i best mulig grad reflektere medlemmenes syn ved at de oppfordres til å foreslå kandidater og/eller ved at det avholdes et medlemsmøte. Forslaget må også ta hensyn til bestemmelsene i Senterpartiets vedtekter om at begge kjønn skal være representert med minst 40 %.

Innen 15. mai

Forslagene skal være innkommet til nominasjonskomiteen.

Innen 15. juni

Nominasjonskomiteen presenterer, i uprioritert rekkefølge, tre til fem navn på kandidater

som de anser for å være de mest aktuelle med tanke på de øverste plassene på valglista.

Komiteens utvalg av kandidater skal i hovedsak være basert på innkomne forslag fra

Lokallagene, men komiteen kan i tillegg også lansere andre kandidater. Begge kjønn må være representert og minst en av de foreslåtte bør være ungdomskandidat.

Før offentliggjøring må kandidatene ha bekreftet at de ønsker å være med i den videre prosessen fram mot fylkeslagets nominasjonsmøte.

Innen 1. september året før valget

Lokallagene skal på medlemsmøte sette opp sitt forslag til fullstendig valgliste med rangering

av kandidatene. Til dette møtet skal medlemmer av Senterungdommen i

kommunen innkalles. Medlemmene skal sammen med innkalling til møtet,

få tilsendt oversikt over resultatene fra første runde i nominasjonsprosessen.

Medlemsmøtet velger også utsendinger og varautsendinger til nominasjonsmøte i fylkeslaget.

Innen 15. oktober året før valget

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste skal foreligge innen 1. oktober.

Den sendes valgte utsendinger til nominasjonsmøtet og offentliggjøres.

Nominasjonsmøte: 26. november