Meny

Oppretthold lokalsykehusene, og styrk Ambulansetjenesten

Sist endret: 16 03 2017

Varaordfører i Vefsn Magnus Myrvoll slo på Senterpartiets landsmøte i Haugesund, til lyd for at lokalsykehusene må opprettholdes, og at Ambulansetjenesten må styrkes. Nordland er et langstrakt fylke med store avstander. Det vil være helt utilfredsstillende for fylkets befolkning om det eneste sykkehuset Nordland skal ha i fremtida blir Nordlandssykehuset i Bødø.

Tale til SpLM15 – Magnus Myrvoll

 

Landsmøte

Siden dagens regjering kom ut på Slottsplassen har sentralisering vært et sentralt tema.

Blant annet har helseministeren ment at det må være et pasientgrunnlag på 60 – 80 000 tusen mennesker for å drive et sykehus med full akuttkirurgi. Det vil si at halvparten av dagens norske sykehus er for små for å ha et fullverdig beredskap for akutte hendelser.

Dette innebærer at vi får en svekket beredskap og sikkerhet, spesielt i distrikts-Norge.

Skal vi opprettholde bosetting og verdiskaping i hele landet er vi avhengig av å ha den tryggheten en akuttberedskap nært der folk har sin virksomhet.

I et fylke som Nordland, som er over 800 km lang, kan vi risikere at blir kun ett sykehus med full akuttberedskap, - nemlig sykehuset i Bodø.

På Helgeland har vi et stort industrimiljø, med aluminiumsverk i Mosjøen, oljevirksomhet i Alstadhaug og større industri i Rana. I tillegg er det stor aktivitet innenfor landbruksnæring langs kysten. Avstanden fra Helgeland til Bodø er vel 30 mil. Det vil si 5 timer i en ambulanse. Og det er dersom veien over fjellet er åpen! Det er ingen tvil om at det vil skape stor utrygghet for innbyggerne på Helgeland hvis vårt ”nærsykehus” ikke er der ved akutte tilfeller.  

Samtidig som sykehus foreslås nedlagt skjer det å noe med ambulansetjenesten i distrikts–Norge. Ambulansetjenesten er førstelinjetjenesten i helsearbeidet vårt.

Økonomiske innstramminger i helseforetakene gjør at det kuttes i overtid for ambulansepersonell, og ambulansebiler tas ut av tjeneste. Det samme gjelder for ambulansebåt, som i Nordland er et nødvendig og viktig bidrag i vår helsetjeneste.

Å fjerne ambulanse og ambulansebåt for å redusere driften, er å sette tjenesten mange 10-år tilbake.

VI har de siste årene vært vitne til store akutte ulykkeshendelser som har vist hvor viktig det er med lokal beredskap i hele landet.

Senterpartiet bør ta avstand fra dette og kreve at dagens beredskap innenfor sykehus og ambulansedrift opprettholdes!