Meny
Bli medlem

- Oppretthold Rjukan og Kragerø sjukehus!

Sist endret: 27.09.2020
- Eg fremmar på vegne av Senterpartiet forslag for Stortinget i morgon om å opprettholde Rjukan og Kragerø sjukehus, sa Kjersti Toppe (Sp) i sin appell på Eidsvoll Plass framfor Stortinget mandag 16. juni, til Stopp raseringen av Helse-Norge sitt arrangement.

Apell av Kjersti Toppe (Sp), 1.nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomiteen, på Eidsvoll Plass framfor Stortinget mandag 16. juni, til Stopp raseringen av Helse-Norge sitt arrangement:

 

Gode venner.

 

Det er et politisk ansvar å sikre likeverdige helsetilbod i hele landet.

Alle skal ha trygghet for  liv og helse, uansett kor ein bur.

Dette krev eit desentralisert sjukehustilbod som sikrar beredskapen i vårt langstrakte land.

 

Alle fagfolk veit at ambulanse og helikopter aldri kan erstatte akuttmottak på sjukehus, men vere eit viktig supplement.

 

Før valet gav Høgre og helseminister Høie inntrykk av at ingen lokalsjukehus skulle leggast ned. At slike avgjerder skulle avgjerast i Stortinget og at de regionale helseføretaka skulle avviklast.

 

Nå har han snudd fullstendig. og er einig med Arbeiderpartiet og sin forgjengar Jonas Gahr Støre: Dei vil ikkje stortingsbehandle nedlegging av sjukehus. Føretaksmodellen skal vidareførast på en slik måte som aldri var stortingets intensjon da føretaksloven ble vedtatt i 2001. I § 30 i lova står det at vesentlige endringar i sjukehustilbodet, som har samfunns- messig betydning, skal ikkje avgjerast av føretaksstyra. I merknader gjorde Høgre, Arbeiderpartiet og FRP i 2001 det klart at dette  var politiske avgjerder som stortinget har ansvar for.

 

I dag er det  enorm misnøye blant folk og fagfolk mot helseføretaka. Det er et bredt opprør mot den manglande demokratiske styringa og kontrollen med helsesektoren. Mot allmektige konsernstyrer, byråkrati og butikktankegangen i sjukehusa, og mot målstyring som undergraver kvalitetsleiing og tilsette sine faglege vurderingar. Det er eit opprør som handlar om folk sine  grunnleggande behov for gode  og trygge helsetenester, og om tilsette og pasientar som vert overkøyrt av forretningsdrift og myndighetenes fokus på  inntjening.

 

Føretaksmodellen innebar å sentralisere  eigarskapet til staten. Eg  bare spør: Dersom fylkeskommunen hadde hatt eigarskapet, hadde det vært mulig å legge ned Rjukan og Kragerø sykehus, utan at fylkesstinget  hadde gjort vedtaket?

 

Sjølvsagt ikkje.

 

Dersom fylkestingsmedlemmer frå øvre Telemark hadde gått for nedlegging, hadde de da blitt attvalt?

 

Sjølvsagt ikkje

 

Når fleire tusen viser sin harme og misnøye slik at sjukehusleiinga krev  politi-eskorte, burde storting og regjering lytte. Ikkje bare overkøyre.

 

I går hadde helseminister Høie pressekonferanse om en ny helsereform kalla fritt behandlingsval. Regjeringa vil gi offentlige sjukehus  økt fridom. Dei skal påleggast å utarbeide en ny strategi for økt bruk av private. Det gjer landets helseminister, samtidig som han legg ned offentlige sjukehus i distrikta.  Han fortel dermed klart kvaslags interesser han representerer.

 

Utviklingsplanen for Telemark HF, lokalt kalla nedleggingsplanen,  handlar om økonomi og sentralisering. Derfor blei stadleg leiing tatt  bort.  Føretaksleiinga  hevder dei skal  spare 200 millionar gjennom sentralisering og fusjonering.

 

Men faktum er at erfaring med sjukehussentralisering i Norge og utlandet er dårleg. Dei  fleste sjukehusfusjonar er mislykka. Samanslåing av sjukehus gir økte kostnader og kvaliteten blir ikkje betre.

 

Helse er trygghet. Helse er eit folkevalt ansvar. Da må folkevalte seie kva dei meiner, om nødvendig tvingast til å seie det dei meiner. Det er eit fleirtal på stortinget i dag som vil legge ned lokalsjukehus. Det er Høgre, Arbeiderpartiet og FrP. Det sa dei ikkje før valet.

 

Eg er veldig stolt over å sjå dykk her.

Eg er glad for engasjementet de viser.

Eg skal love dykk å føre saka og verdiane vidare . Derfor fremmer eg på vegne av Senterpartiet  forslag for stortinget i morgon om å oppretteholde Rjukan og Kragerø sjukehus.

Dermed må stortingsrepresentantar, mot Regjeringa og Arbeiderpartiets ønske, stemme og dermed stå til ansvar for  sine avgjerder.

 

Lykke til i den vidare kampen.