Meny
Bli medlem

OPS ? Keiserens nye klær

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Svein Flåtten omtaler i et avisinnlegg nylig ?vidunderet? OPS (offentlig-privat samarbeid). Her skal entreprenørene både planlegge, bygge, finansiere og forsikre veien, samt drifte den i 20-30 år. Det offentlige skal bare betale for moroa. Høyre mener dette er billigere og mer forutsigbart. At det ville bli mer forutsigbart kan være riktig, men at det skal bli billigere er direkte feil.

I Norge har vi lang erfaring med å bygge veier i offentlig regi. Statens Vegvesen planlegger, og arbeidet lyses ut på anbud. Private entreprenører bygger veien. Med OPS inngås en totalkontrakt på for eksempel 25 år. Det vil si at entreprenøren må inn og finansiere utbyggingen. Det krever egenkapital, og entreprenøren må sikre seg mot renteutvikling og mulige endringer i kostnadene i selve driften av veianlegget gjennom disse 25 år. I tillegg må entreprenøren forsikre seg mot for eksempel byggefeil. I sum er det store kostnader som må legges inn i kalkylene, og som det offentlige må betale over de 25 årene avtalen løper. Selv Høyres søsterparti i Sverige, Moderaterna, advarer mot OPS.

 

Noen som har lest leksen sin er konsernsjef i AFGruppen, Pål Egil Rønn, en av de store entreprenørene i landet. I et intervju i Dagens Næringsliv 16. mai innrømmer han at han ikke har den samme kapitaltilgangen som staten. Han vil i alle fall ikke ta på seg den finansielle risikoen. Han har derfor ingen tro på OPS.

En annen som har vurdert ordningen er Sissel Husøy i revisjonsfirmaet Deloitte. Hun konstaterer at ordningen blir dyrere. For det første blir renten ved OPS-utbygging høyere enn ved bompengefinansiering rent teknisk. I tillegg vil investorer og banker som skal stille med kapital til OPS-selskapet ta høyde for kostnadsoverskridelser med et risikopåslag for avkastning og rente.

OPS er en modell der staten overfører all risiko til de private leverandørene. Det gir forutsigbarhet for staten, men med så store ekstrakostnader at vinningen minst går opp i spinningen. Det er dyrt, og unødvendig, at Norge skal bygge vei på avbetaling. Derfor er det uforståelig for oss at Høyre og Svein Flåtten fortsatt synes OPS er en god idé.

 

 

Holmestrand, 29. mai 2013

Kathrine Kleveland og Håkon Fæste