Meny
Bli medlem

OPS ? minst veg for pengene

Sist endret: 27.09.2020
Stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og Sven Harberg (H) er ute i Agderposten mandag og skryter av OPS som et vidundermiddel som skal løse alle utfordringer i samferdselspolitikken. Dessverre er det ikke så enkelt.

Finansiering

OPS er dyrt. Når entreprenøren må låne opp for prosjektet koster det adskillig mer enn når staten tar finansieringa. E18 Tvedestrand – Arendal alene blir 1,65 milliarder dyrere finansiert på Høyres OPS-vis.

Risikoen for prosjektene veltes over på de private entreprenørene som selvfølgelig vil ha betalt for det. Fordelen er at staten vil vite hvor mye som skal betales både for utbygging og drift, ulempen er at entreprenøren legger inn en sikkerhetsmargin som de skal ha betalt ut uansett om prosjektet går godt eller dårlig. Når det er svært få samferdselsprosjekt som har kostandsoverskridelser etter byggestart blir dette å betale mye for en liten risikoreduksjon.

Det er helt riktig som Harberg påpeker at de fleste av oss ikke har kapital til å betale nytt hus kontant. Gjelder det den norske stat? Når vi bygger oss hus, da søker vi den beste finansieringsløsningen, det beste lånet og den billigste entreprenøren som samtidig gjør godt arbeid. Er det en ide å arbeide på omtrent samme vis ved større offentlige prosjekt?

Fylkesveiene

Ropstad er opptatt av fylkesveiene. Det er vi også, og derfor er det i nasjonal transportplan satset skikkelig på fylkevegene med en egen fylkesvegpakke. Krf vil bruke enda mer og vil sette av en milliard i rentekompensasjon. Det er hyggelig, men det hjelper minimalt når OPS-prosjektene drar i vei med enda mer ekstra.

Hvor mange ekstra milliarder vil Krf legge inn i NTP som OPS-kompensasjon?

Rask og trygg utbygging

Sammenhengende utbygging av større prosjekter gir raskere utbygging. Langs Mjøsa settes det nå norgesrekord i å bygge ut vei og bane raskt. På grunn av OPS? Nei, dette er ikke et OPS-prosjekt, men et større prosjekt som blir bygd ut sammenhengende. OPS er ikke en forutsetning for slik planlegging og utbygging. Heldigvis.

Bruk av private entreprenører

Sist jeg sjekket ble norske veier bygd ut av private entreprenører. Private entreprenører som gjør godt og raskt arbeid, og som selvfølgelig tjener en slant på det. OPS er ikke en forutsetning for å bruke private entreprenører.

Vedlikehold

Vedlikehold av veiene våre blir utført av private entreprenører. Vedlikeholdskontraktene blir tildelt etter konkurranse mellom flere private entreprenører. OPS er ingen forutsetning for dette.

Høyre sin OPS-religion bidrar derimot til mindre konkurranse ved at færre firma kan og vil legge inn anbud på både bygging og vedlikehold.

Samarbeid mellom stat og privat er OK

Det er nå bred enighet om at det skal satses på å bygge ut infrastrukturen i Norge. Regjeringen har lagt fram en NTP med den største samferdselssatsingen i nyere tid. Det skal bygges mer, prosjektene skal være større og mer sammenhengende enn før, staten bestiller og private bygger.

Senterpartiet er glad for at denne satsingen skal bli gjort i et samarbeid mellom staten og private. Vi er svært godt fornøyde med at staten bestiller og private leverer, vi har faktisk ikke noe i mot offentlig og privat samarbeid.

Problemet med Høyres OPS-løsning er at den er dyr. Til og med Aftenposten advarer på lederplass 12. juni:  «… som finansieringsform er OPS i beste fall et fristende, men risikabelt eksperiment. Det kan lett føre til at høye kapitalkostnader veltes over på fremtidige generasjoner og regjeringer…»

Mindre vei for pengene

Høyre har lagt fram et forslag om å finansiere en rekke strekninger som OPS, og vil bruke minst like mye penger som den rødgrønne regjeringen. Det er valgår, og overbud er opposisjonenes privilegium. Men det blir mindre vei for pengene med OPS. Hva skal da skje med de strekningene som Høyre ikke prioriterer utbygd med OPS? Disse nedprioriteres.

Det vil bety mindre penger til folks hverdagsveier – fylkesveiene – og nedprioritering av Rv.9. Aust-Agder kommer bedre ut uten bruk av OPS, og Senterpartiet vil sørge for mest mulig vei for pengene!

 

 

Kåre Gunnar Fløystad

Senterpartiets 1. kandidat til Stortinget