Meny
Bli medlem

Ordfører i Sør-Varanger kritisk til statlig skatteoppkreving

Sist endret: 27.09.2020 #Finnmark
Ordfører Cecilie Hansen i Sør-Varanger er svært kritisk til regjeringens beslutning om reduksjon av skattekontor.

- Nedleggelser og sentralisering av denne tjenesten vil få konsekvenser for innbyggere som er avhengig av å kunne møte opp på et skattekontor for å få hjelp, sier Hansen.

I tillegg er dette også viktige kompetansearbeidsplasser som enhver kommune og distrikt har behov for.

For den enkelte kommune kan dette bety dårligere likviditet, tapte skatteinntekterog bortfall av nærhet til innbyggere og næringsliv.

Når forbindelsen mellom kommunen og dens skatteinntekter forsvinner kan det også bli vanskeligere å gi gode prognoser for skatteinngangen som igjen kan gi dårligere budsjettkontroll.

Igjen ser det ut til at det legges opp til sentralisering og tapping av kompetanse og ressurser fra distriktene for å overføres til mer sentrale strøk.

- Som ordfører mener jeg det er et statlig samfunnsansvar og bidra til å opprettholde sysselsetting og bosetting i hele landet gjennom å beholde og styrke statlige kompetansearbeidsplasser. Nærhet til dem man skal tjene tilsier at man faktisk burde tenke motsatt og heller utrede hvilke statlige oppgaver og tjenester man kunne flyttet ut til kommune Norge der verdiene og resursene tross alt ligger, avslutter Cecilie Hansen.