Meny

Ordførerkandidat - Hans Kristian Solberg

44 år fra Kirkebygda, og er vår ordførerkandidat. Han har sittet i kommunestyret 1999-2015, og har i denne tiden vært med i de fleste politiske utvalgene i kommunen. I inneværende periode var han 1. vara i formannskap og kommuneplanutvalg.

Han arbeider som daglig leder i Akershus Barne- og Ungdomsråd, som er en paraplyorganisasjon for regionale frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Han har høyskoleutdanning innen økonomi, administrasjon, organisering og ledelse.

Hans Kristian har vært aktiv, og har hatt mange verv, i frivillige organisasjoner gjennom 4H, Norges Bygdeungdomslag, Senterpartiet og Nei til EU på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Han tok initiativet til å stifte Bøndernes Hus Venner, som har tatt over driften av Bøndernes Hus, og er nå styreleder der.

Hans Kristian kan nås på 90 52 80 91 eller abur()online.no