Meny
Bli medlem

Ordføreropprør mot nedbyggingen av Heimevernet

Sist endret: 27.09.2020
Det bygger seg opp et ordføreropprør mot regjeringens nedbygging av Heimevernet. Hele 25 av 30 ordførere i Agderfylkene har skrevet under et opprop hvor de krever at «alle pågående nedskjæringsprosesser i Heimevernet må settes på vent inntil regjeringens landmaktutredning er politisk behandlet på Stortinget.» Oppropet er nå sendt til Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Initiativtaker bak oppropet er Senterpartiets ordfører i Iveland, Gro Anita Mykjåland.

– Vi er svært bekymret for det regjeringen er i ferd med å gjøre. Regjeringen vil bygge ned Heimevernet i store deler av Sør-Norge. I Agder får vi nesten ikke en eneste Heimevernsoldat igjen. Dette er en dramatisk svekkelse av tryggheten til folk i Sør-Norge som vi rett og slett ikke kan sitte stille og se på, fastslår Mykjåland (bildet).

I langtidsplanen skrev regjeringen blant annet at «For å tilpasse områdestrukturen til den reelle situasjonen anbefaler regjeringen en reduksjon fra dagens plantall på 42 000 mannskaper til 35 000 mannskaper innen 2020». 23. desember avdekket Klassekampen at situasjonen i Heimevernet er annerledes enn det regjeringen ga inntrykk av, ved at regjeringen nå vil gjennomføre en reell nedtrekk i antallet HV-soldater.
 
– Høyre og FrPs representanter argumenterte med at langtidsplanen ikke var noen reell nedbygging av Heimevernet.  Når regjeringen foretar en dramatisk svekkelse av Heimevernet, må Høyre og Frp være ærlige nok til å si nettopp dette, sier Liv Signe Navarsete, forsvarspolitisk talskvinne for Senterpartiet.

Navarsete ønsker nå å få sannheten på bordet, og har sendt inn offisielt spørsmål til Forsvarsministeren, der hun spør «hvor mange HV-soldater var innrullert som en del av Heimevernets områdestruktur 17. juni 2016?», datoen regjeringen la frem Langtidsplan for Forsvaret.
 
– Dersom Klassekampen har rett, og det reelle antall Heimevernssoldater var noe annet enn det Forsvarsministeren har gitt inntrykk av, er det svært alvorlig. Langtidsplanen for Forsvaret er et at de aller viktigste dokumentene Stortinget behandler og avgjør i ytterste konsekvens Norges fremtid. Da må beslutningene fattes på et helt korrekt faktagrunnlag, fastslår Navarsete.

Ivelands ordfører peker på at i tillegg til at den militære beredskapen forsvinner, så vil det heller ikke lenger være mulig for nødetatene å få bistand fra Heimevernet i forbindelse med søksoperasjoner, ekstremvær, skogbranner og andre større sikkerhetsmessige situasjoner.
 
– I sum så tegner dette et dramatisk bilde, som i verste fall kan få tragiske konsekvenser for vårt Heimevernsdistrikt og vår landsdel. Hvem er igjen til å sikre tryggheten vår? spør Mykjåland.