Meny
Bli medlem

Organisasjonskart og terreng i bedriften Nissedal stemmer ikke overens.

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Som 2. kandidat for Nissedal SP hadde jeg et innlegg i VTB lørdag 18.juli. Ordfører og 1.kandidat for AP Nissedal, Halvor Homme, svareri VTB 21. juli. Et langt valgkampinnlegg, hvor han overhode ikke svarer på det som utløste Senterpartiet sitt utspill. Halvor Homme uttalte nylig til VG, en riksdekkende avis, at han varsler kutt i skole og eldreomsorg i Nissedal. I sitt svar skriver han det motsatte. Mente ordføreren det han sa til VG eller mente han det ikke?

 


Der ser ut til at Homme har misforstått bakgrunnen for Senterpartiet sitt ønske om en gjennomgang av kommunal drift. Nissedal Senterparti har programfestet høyt tjenestenivå innenfor skole, barnehage og eldreomsorg. Vi mener kommunalt ansatte i Nissedal kan være stolte av arbeidet de utfører. Nissedal Senterparti mener en ekstern gjennomgang av kommunen sin drift vil kartlegge hvordan vi best kan sikre disse tjenestene og trygge disse arbeidsplassene i tida framover. Vi mener en slik gjennomgang, med fokus på ledermodellen vår,vil fortelle oss hvor vi kan arbeide smartere, hvor vi trenger hvilke folk og hvor vi eventuelt kan organisere oss annerledes. Kan Nissedal omorganisere for eksempel leder- og mellomledernivået? Det kan per i dag Nissedal Senterparti ikke mene noe om, siden det ikke eksisterer organisasjonskart i Nissedal hvor mellomledernivået er med. I følge vår to-nivå modell eksisterer ikke dette nivået, men det gjør det. Det omtales og lever i beste velgående med avdelingsledere i alle eininger. Hvis vi trenger mange mellomledere, trenger vi da alle einingsleierne? Organisasjonskart og terreng i bedriften Nissedal stemmer ikke overens. Det i seg selv forteller oss at det er på tide å få en bedre oversikt over kommunal drift. I Tokke er det nylig gjennomført en organisasjonsgjennomgang av driften med unntak av skole. Den viser atTokke kommune har et innsparingspotensial på 10 millioner. Kostnaden ved en slik gjennomgang kan som man ser enkelt forsvares med et slikt potensial. Det kan den også når man sammenligner med øvrige prosjekter iverksatt i Nissedal i 2015, som utredningen om kommunesammenslåing som koster en million. 

Antall kommunale årsverk i Nissedal har økt med over 10 % de siste fire årene. Det er en kraftig økning i en liten kommune med anstrengt økonomi. 

En kvalitetssjekk bør være en selvfølge med jevne mellomrom. Bedrifter og kommuner med respekt for seg selv og sine eiere gjør det, hvorfor ikke Nissedal? Når hadde Nissedal en ekstern gjennomgang? Har de noen gang hatt det? Nissedal SP ønsker åpenhet og innsyn. Vi ønsker å sikre arbeidsplasser og ta godt vare på våre ansatte. Vi vil forbedre oss der det er mulig, slik at kommunen er i stand til å levere tjenester med høy kvalitet også i årene framover.

 

2.kandidat for Nissedal Senterparti

Ian Parry-Jones