Meny
Bli medlem

Organisasjonsrådgiver (vikariat)

Sist endret: 27.09.2020
Vikariat som organisasjonsrådgiver ved hovedkontoret i Oslo er ledig for snarlig tiltredelse, da vår medarbeider skal ha permisjon fra stillingen i halvannet år.

Organisasjonsrådgiveren har en sentral plass i vårt arbeid med å videreutvikle Senterpartiet som organisasjon.  

Organisasjonsrådgiveren forbereder saker for partiets organer, utfører sekretæroppgaver for utvalg/arbeidsgrupper, planlegger og følger opp vervekampanjer og har oppgaver knyttet til vedlikehold og utvikling av medlemsregisteret.

Erfaring fra politisk og/eller organisasjonsmessig arbeid vil være ønskelig, men er ingen forutsetning. Stillingen vil innebære noe kvelds- og helgearbeid.

Ansatte i Senterpartiet har gruppelivsforsikring, pensjonsordning og reisegodtgjørelse etter statens regulativ. Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt assisterende generalsekretær
Oddvar Igland på telefon 23 69 01 00 eller 90 89 34 28.

Søknad sendes innen 1. mars til [email protected] eller til Senterpartiets Hovedorganisasjon,
postboks 1191 Sentrum, 0107 Oslo.