Meny

Øst-Vest veiforbindelser gjennom Buskerud!

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti uttalte på landsmøtet: "Øst-Vest forbindelsen var naturlig nok tema på Senterpartiets Landsmøte, men Buskerud forholder seg til resolusjonen som fylkesårsmøtet vedtok. Nemlig at alle tre ferdselsårene E134, Rv 7/Rv 52 via Hemsedal og Rv7 via Hardangervidda er likeverdige veiforbindelser øst/vest og må få nødvendige oppgraderinger for en vesentlig heving av veistandarden."

Buskerud har tre av fire sentrale øst-vest veiforbindelser. De ulike veiforbindelsene sokner til ulike regioner, og har hver sin viktige betydning for samfunnsutviklingen i disse regionene.
Alle tre veistrekningene Øst-Vest i Buskerud har viktige underveis funksjoner som ikke blir vektlagt i utredningen i fra Statens vegvesen. Statens vegvesen har rett og slett ikke utredet de regionale konsekvensene ved å bygge ut veistrekningene i mellom øst og vest. 
Våre øst-vest forbindelser er særs viktige for lokalt og regionalt næringsliv og persontrafikk, og Buskerud Senterparti vil peke på at turistbedriftene både i Hemsedal og på Geilo er helt avhengige av å ha stabilitet i vinteråpne veier også vestover. Nødvendige tiltak som bygging av tunneler og fresegater må iverksettes så snart som mulig.
Buskerud Senterparti vil derfor understreke at alle de tre ferdselsårene E134, Rv7/Rv52 via Hemsedal og Rv7 via Hardangervidda er likeverdige veiforbindelser øst-vest, og må få nødvendige oppgraderinger for en vesentlig heving av veistandarden.
For innbyggerne og næringsliv i Buskerud handler ikke dette om enten eller, men en sterkere prioritering av alle de tre traseene, sier Kari Anne Sand og Gerd Eli Berge på vegne av Buskerud Senterparti.