Meny
Bli medlem

Østfold Senterparti mobiliserer til valgkampen 2015

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold
Senterpartiet skal være en tydelig stemme i og for Østfold, for folkestyrte lokalsamfunn og for trygge nærmiljø i både byer og landkommuner. Dette er hovedbudskapet fra det nyvalgte fylkesstyret i Østfold Senterparti, som i helgen hadde sin første samling etter fylkesårsmøtet.

Senterpartiet skal være tydelig til stede i hele fylket. For å lykkes må partiet ha lokallag i alle kommuner. Å reetablere et Senterparti-lag i Moss blir derfor en hovedprioritet. I tillegg vil fylkesstyret bidra til å vitalisere arbeidet i de eksisterende lokallagene frem mot det viktige kommune- og fylkestingsvalget i 2015.

En urolig situasjon flere steder i verden, ikke minst i Ukraina, understreker behovet for beredskap. Matvaresikkerhet, forsvar og sivil beredskap bør høyere på den politiske dagsordenen.

Senterpartiet trengs for å sikre fortsatt nærhet og folkestyre i den varslede kommunereformen. Fylkesstyret mener det er behov for et parti som setter enkeltmennesker foran systemer og strukturer. Østfold Senterparti vil ta utgangspunkt i innbyggernes behov for nærhet, trygghet og tilhørighet, og partiet vil aldri godta sammenslåing med tvang. Dette står i kontrast til den blåblå regjeringen som starter med kommunegrenser og struktur, mens innbyggerne og det lokale folkestyret kommer til slutt.

Senterpartiet har de tydeligste løsningene når det gjelder å håndtere distriktsutfordringer. Det handler om å løfte de næringene, områdene og innbyggerne som ellers ikke blir sett. Fylkesstyret vil bygge videre på partiets tydelige distriktsprofil, men også være en tydeligere stemme for innbyggere, organisasjoner og bedrifter i byene og bynære strøk. Også her er det flere som i dag opplever å bli oversett, og det skal komme bedre frem at Senterpartiet ser dem.

----
                                               
For ytterligere kommentarer, ta kontakt med fylkesleder Per Inge Bjerknes, tlf. 909 14 145