Meny
Bli medlem

Østfoldbyene trenger Senterpartiet

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold
De fire største Østfoldbyene tjener minimum 150 millioner kroner i året på fortsatt å ha Senterpartiet, og ikke Høyre ved roret i Kommunal- og regionaldepartementet.

 

Senterpartiet mener det er geografisk rettferdighet og ikke markedet som skal styre fordelingen av midler mellom kommunene. Våre flotte industri- og jordbrukskommuner har behov for en slik utjevningspolitikk for å kunne gi innbyggerne trygghet for de nære tjenestene.

Ved siden av å være forsvarer av landets selvråderett og nasjonal matproduksjon, er kampen for grendeskoler, lokale møteplasser og folkestyret noen av Senterpartiets fremste kjennetegn. Små enheter der folk ser hverandre og kjenner hverandre, er viktigste forutsetning for at mennesker tar ansvar både for seg selv og fellesskapet. Dette gjelder ikke bare i bygder og landkommuner, men ikke minst i byene der faren for usynliggjøring kanskje er størst. Derfor handler Senterpartiets deltagelse i regjering om å styrke også bykommunenes økonomi, og Østfoldbyene er blant vinnerne i vårt kommuneopplegg. Likevel skal det ikke legges skjul på at flere av dem sliter med å opprettholde et godt tjenestetilbud, ikke minst Halden og Moss. Utfordringene ville imidlertid vært enda større hvis utjevningen mellom kommunene ble redusert, noe de blå sier de ønsker. Det handler om å gi mennesker rom til å lykkes, men også å fange opp de som mislykkes.

For å gi velgerne et reelt valg den 9. september, må vi få fram forskjellene. Senterpartiet og Høyre er motpoler når det gjelder rammene for det lokale folkestyret. Høyre ønsker omfattende kommunesammenslåinger og at teknokrater i Oslo skal tegne et nytt kommunekart. Senterpartiet mener innbyggerne i Østfolds kommuner selv er de beste til å ta beslutninger om sine lokalsamfunn. Høyre ønsker at mer skal bestemmes fra Brüssel. Senterpartiet mener mer skal avgjøres av de som blir berørt. Høyre mener kommuner med rike innbyggere skal ha bedre kommuneøkonomi. Senterpartiet ønsker utjevning for å oppnå likeverdige tjenester i hele landet.

Kommuneøkonomien alene betyr over 200 millioner kroner mer til Østfold med Senterpartiet kontra Høyre i regjering. Ingjerd Schou har gjentatt at Senterpartiets tall er feil, men hun har ikke presentert noe alternativt regnestykke. Ikke så rart, for tallene er ikke annet enn å ta hennes eget partis forslag på alvor. Enten ønsker ikke Høyre at konsekvensene av deres politikk skal komme fram, eller så har de faktisk ikke tenkt å gjennomføre det de har vedtatt. Hvilke andre deler av Høyres program kan vi se bort fra? Hvis dette likevel er hva Høyres kandidater i Østfold ønsker å komme inn på Stortinget for å gjennomføre, vil de kun være redskap for en blå ideologi og ikke virkelige representanter for fylket sitt. Dette understreker behovet for en reell debatt om hvilke stemmer Østfold trenger på Stortinget.

 

Per Inge Bjerknes

Stortingskandidat for Østfold Senterparti