Meny

På rett vei ? elevene viktigst i skolen!

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Torsdag vedtok Stortinget regjeringens stortingsmelding «På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen». Anne Tingelstad Wøien mener vedtakene vil styrke yrkesfagene i den videregående skolen og sette eleven i sentrum. - Elevene er det viktigste i skolen, sier hun.

Oppland Senterpartis representant på Stortinget, Anne Tingelstad Wøien, er lei av opposisjonens konstante nedsnakking av norsk skole. 

Hun mener større fleksibilitet for elevene gjennom mulighet for å kunne veksle mellom skole og arbeidsliv allerede fra Vg1 vil gi mer motivasjon og bedre mulighet for å gjennomføre yrkesfag på en bedre måte. 

De aller viktigste endringene elever som tar yrkesfag nå vil oppleve er at de nå får:

1. Rett til påbygg etter fullført fagbrev

-  Nå gir vi elevene i den norske skolen større trygghet. Vi sikrer hver elev som går yrkesfag retten til å velge studiespesialiserende påbygning, etter at de har fullført fagbrevet sitt, sier Tingelstad Wøien. 

- Hittil har en del elever valgt å begynne på påbygning etter sine to første år, i frykt for å minste denne muligheten senere. Dessverre stryker omtrent halvparten av dem som velger denne løsningen. Dette fører til at elevene etter å ha brukt opp ungdomsretten verken har fagbrev eller studiekompetanse. Nå gir vi elevene muligheten til å først fullføre yrkesutdannelsen sin, for så å kunne ta påbygning fra videregående, for deretter å kunne ta høyere utdanning hvis de ønsker det. Dette gir elevene sikkerhet for at de kan ta de valgene som passer best for dem, forklarer Tingelstad Wøien

2. Større mulighet til å veksle mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift

- Hittil har elevene på yrkesfag måttet ta to år yrkesopplæring i skolen gjennom faget ”programfag til fordypning” for deretter å gå to år som lærling. Vi tilpasser systemet til elevene og gir de nå mulighet til å veksle mellom praktisk opplæring i arbeidslivet og teoretisk opplæring i skolen. Økt tilpasning til eleven vil gi økt motivasjon og mindre risiko for at han eller hun ikke gjennomfører videregående opplæring, fastslår Tingelstad Wøien.

3. Flere TAF-modeller (kombinasjon av studiespesialiering og yrkesfag over fire år)

- Noen elever ønsker å gjennomføre studiespesialiserende, men med  mer praktisk erfaring underveis innenfor et fireårig løp. Så langt er det i hovedsak innenfor tekniske fag dette tilbudet har vært tilrettelagt, sier Tingelstad Wøien. Nå satser vi på at flere fylkeskommuner legger til rette for at dette også kan tilbys elever som ønsker å kombinere helsefag med studiespesialiserende eller f.eks landbruksfag med studiespesialiserende fag, avslutter Tingelstad Wøien