Meny
Bli medlem

På vikende front

Sist endret: 27.09.2020
Kommunalminister Jan Tore Sanner er på vikende front i gjennomføringen av kommunereformen. Han ville gjøre alle kommuner til Robek-kommuner ved å kreve fylkesmanngodkjenning av alle investeringer, nå trekker han forslaget tilbake, skriver Heidi Greni.

 

Av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet kommunalpolitiske talsperson

Kommunalminister Jan Tore Sanner er på vikende front i gjennomføringen av kommunereformen. Han ville gjøre alle kommuner til Robek-kommuner ved å kreve fylkesmanngodkjenning av alle investeringer, nå trekker han forslaget tilbake. Tidligere har han trukket tilbake kravet om at sammenslåtte kommuner må ha over 10.000 innbyggere for å motta statlig sammenslåingsstøtte. 

Jeg tror Sanner må gå tilbake på flere de urimelige kravene han har satt for å presse gjennom sammenslåingen av kommuner raskest mulig. Flere av regjeringens forutsetninger er i strid med demokratiske spilleregler og vanlige krav til gode prosesser. Det gjelder både hastigheten i gjennomføring av kommunereformen, bruken av tvang og ønsket om at kommunene ikke skal spørre om innbyggernes mening gjennom lokale folkeavstemminger. Høyre og FrP har også fått stortingsflertallet i mot seg i ønsket om legge ned fylkeskommunen.

Regjeringen legger opp til en hastereform. Det er et stort paradoks at regjeringen sier den vil gjennomføre en kommunereform for å kunne gi flere og større oppgaver til kommunene, samtidig som den ikke kan si et ord om hvilke oppgaver framtidens kommuner skal løse.  Ekspertutvalget, som utreder dette for regjeringen, legger fram sin innstilling ved årsslutt 2014.  Stortinget skal drøfte oppgaveendringer våren 2015, altså ett år etter at kommunene er pålagt å sette i gang lokale utredinger. Jeg ser kommunene protesterer mot at de er pålagt å utrede uten å vite hvilke oppgaver de skal planlegge for.  Når vi får kommunereformen til ny behandling tror jeg stortingsflertallet vil støtte kommunene i at oppgavene må på plass før vi kan forvente gjennomføring av lokale utredninger.  Sanner vil måtte gi kommunene bedre tid.

 Statsråds Sanners brev til alle landets ordførere i august i år, åpner så fint med at han inviterer kommunene til å delta i en reformprosess.  Han unnlater å fortelle at poenget med å presentere en samlet proposisjon i Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017, er å bruke tvang der en eller flere kommuner i en region har motsatt seg sammenslåing med naboene.  Jeg tror truslene om tvang vil falle når vi kommer til 2017.  Det er vanskelig å tenke seg at Stortinget rett før valget vil overkjøre folkeviljen og kommunestyreflertallene i en rekke av landets kommuner.  Sanner vil måtte trekke tilbake tvangsvåpenet.

Alle kommunesammenslåinger i nyere tid er gjennomført etter at innbyggerne har fått sagt sin mening gjennom en folkeavstemming. Det er også en del sammenslåinger som er blitt stoppet etter nei fra innbyggerne. Slik er våre demokratiske spilleregler. Nå advarer regjeringen mot å gjennomføre folkeavstemminger.  I stedet lover de litt pengestøtte til innbyggerundersøkelser, eller innbygger-quiz. Fra Senterpartiets side vil vi allerede i høstens budsjettbehandling i Stortinget kreve at det legges mer penger på bordet. Kommunene må få ressurser til å gi informasjon om konsekvensene ved kommunesammenslåing, og de må få høre hva folk mener gjennom en folkeavstemming. Et slikt forslag tror jeg ikke Stortinget kan avvise. Også på dette området vil Sanner oppleve at han er på vikende front.