Meny
Bli medlem

Pelsdyrdebatten - debatten uten sensur

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
Silje M. Finstad - Rendalen Senterparti & Hedmark SenterungdomSjelden får så mange sterke meninger se dagens lys, og sjelden har folket så sterke meninger. Denne næringen har skapt en arena for fiendskap, ergrelse og  fortvilelse. Fortvilelse er vel en svak beskrivelse på situasjonen pelsdyrbøndene har opplevd de siste årene. Fåtallet har førstehånds kjennskap til næringen og antagelsene florerer.

Dyrehold generelt lager store etiske dilemmaer, det er vanskelig å lage klare skiller. Det skal være klart at dyr i vårt fangenskap skal ha det best mulig – det må vi aldri glemme og alltid jobbe for. Det blir ofte dratt inn argumenter som trekker sammenhenger og setter produksjonsmetoder opp mot hverandre. Det er viktig at vi stå opp for hva vi gjør her i Norge, om ikke må vi selv gjøre noe med det.

Pelsdyrprodusentene kom som et resultat av et voksende ønske om pels utover hva  vi kunne uthente fra jakt og fangst. Det er alternativer på markedet, vi kan holder oss varme av syntetiske fiber fra oljeproduksjonen og dette kunne vel ha holdt? Allikevel etterspørres pels på verdensmarkedet. Det er et veletablert produkt som har et relativt stabilt marked.

Pelsdyrproduksjonen er av de næringene som uten produksjonstilskudd gir gode avkastninger. Næringen tar ansvar for store avfallsmengder fra slakteri og fiskeindustrien, og gir da store økonomiske verdier av ressurser vi allerede har. Avfallet fra pelsdyrnæringen går videre til energiproduksjon. Dette er hva en kaller en helhetlig kjede. Produksjonen gir oppgav til arbeidsplasser i distrikter som allerede lider av mangel på arbeidsplasser. Selvstendignæringsdrivende er en stor ressurs til distrikts Norge og bidrar til folk i det ganske land.

Nettinggitteret. Det vi ser på bilder, ja det er kun bilder folket tar seg tid til å se. Klatreburet i sin helhet, sovekasse, halmsengene, de regelfestede aktivitetselementene, rolige dyr og velstelt pels kommer sjelden frem i media. Sykdom forekommer av selvfølgelige grunder også hos disse artene. Et strengt oppfølgningsverk, tilsyn  og plikter gir mange, men nødvendige krav til bonden. Opprettholdes ikke dette frastøtes bonden både av folket og næringen selv.

En lite velstelt farm og ikke tilstrekkelig tilsyn vil for det første gi mistrivsel hos dyrene, men raskt også utspille seg negativt økonomisk for bonden selv. Norske pels etterspørres på verdensmarkedet for sin gode kvalitet. Kvaliteten på pels er i direkte korrelasjon til dyrets helse og allmenntilstand. Dette forteller oss en ting: norsk pelsdyrhold er i verdensklasse. Ingen er tjent med dårlige forhold i pelsdyrproduksjonen! Det distanserte forholdet det er mellom pelsdyrbonden og kritikerne kan løses på et måte: sett av et besøk og still opp med et objektivt syn. Etter dette kan vi møtes til en mer nyansert og faglig debatt om denne mye omdiskuterte næringen.


Ja til medmenneskelighet og respekt til både dyr og mennesker!