Meny
Bli medlem

Pendlerne har fått skatteregningen

Sist endret: 27.09.2020
Folk flest kjører bil fordi de må. Vi bor i et langstrakt, mangfoldig og vakkert land, men Norge er også et land med store avstander, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

 

 

Av Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet
 
Folk flest kjører bil fordi de må. Vi bor i et langstrakt, mangfoldig og vakkert land, men Norge er også et land med store avstander. Utenfor de store byene er det vanskelig å komme seg til jobb, skole, butikk og barnehage uten bil. Et kollektivtilbud som finnes i storbyene er ikke-eksisterende i store deler av landet vårt. Da sier det seg selv at mange må ha bil. Derfor er også Senterpartiet en motstander avgiftsøkningen på drivstoff som Høyre og FrP har foreslått. Det vil i stor grad ramme de som ikke har noe annet alternativ enn bilen. Avstanden til skole, jobb eller butikk blir ikke mindre selv om prisene på drivstoff øker, og en eventuell miljøgevinst er minimal ifølge transportøkonomisk institutt. I vårt alternative budsjett har vi foreslått en rekke klimatiltak som både vil gi norske arbeidsplasser og mindre klimagassutslipp, og debatten om 50 øre mer i dieselpris er etter min mening en avsporing.
 
Heldigvis har debatten om økte drivstoffavgifter fått mange til å forstå at det er forskjellige utfordringer og utgangspunkt i forskjellige deler av landet. Et kjennetegn med regjeringens politikk har vært en enrom vilje til å sentralisere. Det viser de gang på gang, og i sak etter sak. Hvordan de har håndtert pendlerfradraget siden de overtok makten er et av mange tydelige eksempel på det.
 
Siden den blåblå-regjeringen tok over rattet i regjeringskvartalet har de økt bunnfradraget for pendlere fra 13 950 kroner til 22 000 kroner. Det betyr økte skatter for pendlerne. Regjeringen har gjort det vanskeligere for pendlerne i en tid med økende arbeidsledighet, der regjeringen selv har bedt om at folk må være villige til å forflytte seg i større grad enn tidligere. Å sørge for at norske pendlere får mindre penger å rutte med kan umulig virke særlig oppmuntrende.
 
I Senterpartiets alternative statsbudsjett legger vi opp til en kraftig forbedring av pendlernes hverdag. For å reversere de massive skatteskjerpelsene pendlerne har fått med den blåblå regjeringen setter vi av mer enn en halv milliard i vårt budsjett. Vi vil blant annet redusere bunnfradraget til 15 000 kroner, og vi vil øke kronegodtgjørelsen på selvangivelsen til 1,60 kroner per km. En som pendler 72 km hver vei, vil med Senterpartiets forslag få nesten 2000 kroner mer å rutte med enn med regjeringen. En som pendler 30 km hver vei, vil få ca. 1700 kroner på konto med vårt forslag, men ikke en krone med regjeringens politikk.
 
Vi er enig i at vi i de store byene må få folk over på miljøvennlige kollektive alternativer. Men folk ellers i landet kjører ikke bil, eller pendler for moro skyld. De gjør det fordi de må.