Meny

Per Roald Hasborg Fra Laksevåg valgt til ny leder

Hasborg er ansatt i Forsvaret og er utdannet Cand.Scient (kjemi). Han har også en mastergrad I Samfunnsplanlegging og sikkerhet Per Roald bor på indre Laksevåg. Han har lenge engasjert seg for en mer by- og bovennlig utvikling av nærmiljøet der. Hasborg forteller: -Det er Senterpartiets engasjement for lokalsamfunn og nærmiljø som var den viktigste årsaken til at jeg meldte meg inn i partiet.

Hasborg forteller videre: - Noen av de viktigste jobbene for Bergen kommune er å arbeide for bedre kollektivdekning i regionen og å gjennomføre en by- og bovennlig fortetting av indre by. Å flytte arealkrevende og sterkt forurensende virksomheter ut av indre by vil ha mye å si. Skoleforfallet viser at det er nødvendig å styrke lokaldemokratiet gjennom bedret innsyn i kommunale prosesser.

Hasborg forteller videre at Senterpartiet også ønsker en gjeninnføring av bydelsstyrene.- At det også legges bedre til rette for innbyggerinitiativ i byutviklingen blir viktig Lokalkunnskap og brukererfaringer bør tillegges mye større vekt enn det byrådet har tradisjon for når det gjelder drift av kommunale virksomheter som for eksempel skoler og sykehjem, og ved gjennomføring av lokale plan- og byggeprosesser.