Meny
Bli medlem

Planen som endrer Telemark!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
- Den rødgrønne regjeringa har lagt fram en Nasjonal Transportplan som vil endre Telemark, jubler Beate Marie Dahl Eide!

 

Senterpartiet har hatt samferdsel som hovedsak nummer 1 siden vi inntok regjeringskontorene i 2005, og vi har løfta samferdsel til å bli et prioritert område. Sammen med Ap og SV har vi økt bevilgningene til samferdsel med 250 milliarder kroner. Store tall - folk flest vil oppleve de i form av tryggere og bedre veier og raskere tog. Ikke minst i Telemark. 
 
Eidangerparsellen (ny jernbane mellom Porsgrunn og Larvik), E18 gjennom Bamble, E134 Århus - Gvammen, Haukelituneller er bare noen av de prosjekta som nå er prioritert i Telemark. Man skal ikke mange år tilbake før Eidangerparsellen nesten ble lagt i skuffen. Tunnelen mellom Århus-Gvammen var langt fra sikra. Og nye Haukelituneller tror jeg selv den ivrigste forkjemper hadde som et Soria Moria langt der framme. Det at den raudgrøne regjeringa har satset på samferdsel har gjort alt dette mulig å realisere!
 
I tillegg vil det bli bygd mange mindre prosjekt på både RV36, E134 og RV41, og langs fylkesveiene våre. Takket være fylkesveipakka som Senterpartiet kjempa gjennom kan vi virkelig starte jobben med å ta igjen etterslepet på de viktige hverdagsveiene folk bruker til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. 
 
Ja, etterslepet er så alt for stort. Ja, det vil ta tid. Hovedutfordringa er at det gjennom tiår er brukt for lite penger på samferdsel. Det tar tid å bygge landet, men med Senterpartiet i regjering har vi fått opp farten! Det skal brukes milliarder på nye veier (og å ruste opp gamle veier) i hele fylket, og det vil endre Telemark! Nå starter jobben med å finne ut hvilke nye telemarksprosjekt som skal prioriteres når neste Nasjonal Transportplan skal lages. Det er bare 4 år til. Senterpartiet setter samferdsel på topp!