Meny

Politiet har for mange utrangerte politibiler

Sist endret: 16 03 2017

Senterpartiet i Sør-Trøndelag støtter politibetjent Stig Kolstad's kommentar i Norsk politiforum nr 5/14, der han påpeker det spesielle avgiftsnivået for politibiler.

Politiet i Norge har store utfordringer og sliter med og ha nok og gode ressurser, for å kunne løse samfunnsoppgavene de er pålagt.

Det meldes tilbake om at det er for få biler tilgjengelig og at mange politibiler kunne vært i bedre stand.

Det er både ønskelig og nødvendig å skaffe nye. I dag må dette skje innenfor drfitsbudsjettene, som ikke engang nå rekker til det aller nødvendigste av utstyr politiet har behov for. Den fordyrende engangsavgiften på biler utgjør ikke et positivt bidrag til å løse disse utfordingene.

Helt siden vi fikk avgiftsvedtaket om avgift på motorvogner og engangsavgift ved erverv av nytt kjøretøy, er ambulanser og brannbiler fritatt for engangsavgiften. Det samme gjelder pansrede biler til offentlig bruk og begravelsesbiler. Politibiler kommer derimot ikke inn under fritaksbestemmelsene.

Vårt langstrakte land trenger "nærpoliti" som driver forebyggende arbeid, bekjemper kriminalitet og bistå når ulykker har skjedd. Beredskapen til politiet utenfor de største byene er ikke tilstrekkelig og ofte er politiet den siste nødetaten som ankommet ett åsted. Det gjelder både ved trafikkulykker, uvær, uventede dødsfall etc. Det medfører at lokalt brannmannskap ofte må bistå og lede arbeidet inntil politiet ankommer.

Senterpartiet vil arbeide for styrket operativ politiberedskap i hele landet. Politiets kunnskap om og nærhet til lokalsamfunnet er helt sentralt både når det gjelder etterforskning, forebygging, trygghets- og tillitsskaping. Tilstrekkelig politiberedskap i hele landet er staten sitt ansvar.

Senterpartiet krever at regjeringen fjerner avgifter på politibiler, på lik linje med andre utrykningskjøretøy.

For

Senterpartiet i Sør Trøndelag

Gunn Iversen Stokke